Konsekvenser for Norge av Svartedauden | 5 i karakter

Innledning
Svartedauden var en pest og rammet store deler av Asia, Nord-Afrika og Europa. I 1349 kom det et skip til Bergen fra England som dro med seg smitte.

Slik kom smitten til Norge, og 60% av befolkningen døde på kort tid. I denne fagartikkelen skal jeg legge vekt på hva som skjedde, hvordan det var og hvilke konsekvenser Norge fikk.

Innholdsfortegnelse
Da bøndene får bedre kår så gikk det en annen vei for adelen. Det ble vanskelig for dem å opprettholde landskyldnivået oppe under pesten.

Da leilendingene flyttet fra ødegårdene grunnet til at det ikke var god nok jord og at det ikke var mer arbeidskraft.

Dette betydde at jordeierne fikk lite leieinntekter og for staten mindre skatteinntekter. Det var flere leilendinger som flyttet til dem bedre gårdene uten å betale eierne for det. dette kunne ikke staten. gjøre noe med dette grunnet til at dem ikke hadde noen som kunne ta seg hånd om dette.

Landskylden sank med hele 75% i gjennomsnitt. Adelen måtte da starte og dyrke jorden som de eide selv.

Fordelen der er at inntektene de får blir delt på færre hender enn før. Dette går også inn som politiske konsekvenser ovenfor adelen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå