Kristendommens rolle i det norske samfunnet | Oppgave

Innledning
Siden 1000-tallet har Kristendommen vært en del av Norges historie og påvirket landets kultur og samfunn. På 1500-tallet resulterte innføringen av den lutherske reformasjonen til et av de største religiøse revolusjonene i Norges historie.

Den lutherske kirke ble en statskirke, det vil si en kirke som er administrert av statsorganer og økonomisk underholdt av staten eller kommuner (Rasmussen, 2020).

Men 21. mai 2012 vedtok Stortinget en grunnlovsendring som endret relasjonen mellom stat og kirke (Rasmussen, 2020).

Statskirkeordningen ble avviklet og statskirken ble herved ikke regnet som en offentlig kirke og staten etter det har ikke en offentlig religion. Til tross for at Norge vedtok denne grunnlovsendringen, regnes Norge i dag som et kristent land?

Utdrag
Til tross for lovendringen og sekulariseringen så følger Norge i dag kristen tradisjon og lov. Det kommer fram ved at Norge har helligdager og helligdagsfred, som det er nevnt i Bibelen så skal den syvende dag være en hviledag, og derfor er alle søndager helligdag i Norge, en dag for hvile.

Slik er det også for de som har Islam som deres trosretning, for dere er fredager en helligdag, men likevel så er ikke dette en offisiell fridag i Norge, som søndag.

I tillegg til alle søndagene så har Norge offentlige høytidsdager som er i sammenheng med den kristne tradisjon, som for eksempel skjærtorsdag, Kristi himmelfartsdag og pinsedagene.

Det er også årlige høytider i året som er feires til minne om Jesus, som for eksempel påskeferien og juleferien.

Uavhengig om man har en muslimsk eller kristen trosretning så er feriene offisielle fridager for alle innbyggere i Norge. Så dersom om man tror på Islam, så skal du fortsatt ha fri for Jesu fødsel.

Alt tatt i betraktning, har Norge mange medlemmer i Den Norske Kirke. 68% av Norges statsborgere er medlem av Den Norske Kirken, men kun 2% velger å regelmessig dra på gudstjenester eller besøke kirken.

Samtidig har kristendommen en særstilling i samfunnet som kommer til ved uttrykk i grunnloven skrevet etter statskirkens avvikling.

Særstillingen sees ved at Norge i dag følger kristen tradisjon og lov, noe de ikke gjør i sammenheng med de andre verdensreligionene som stadig vokser i det norske samfunnet. Sekulariseringen av dagens Norge fører til at det religiøse livet blir stadig mer sammensatt og mangfoldig.

Økt tilflytning kan ha resultert til nye former for religiøsitet og annen trosretning enn kristendommen.

Som muligens kan ha vært et av resultatene på at Norge i dag har etablert helligebygg innenfor den kristne tro, hatt nedgangen i antall medlemmer i den norske kirke og at færre velger å døpe og konfirmere seg kristelig, mens andelen borgerlige øker.

Til tross for at Norge avviklet statskirken i 2012, regnes Norge fremdeles som et kristent land?

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå