Innledning
60-tallet var en tid med mye forandring i samfunnet, både her i Norge, men mest i USA. Tiåret før, hadde ungdomskulturen akkurat vokst opp til å bli diger og svært viktig for mange, men den var fortsatt under utvikling.

Mange visste kanskje ikke hva den egentlig dreide seg om. Hva var forskjellen før og etter denne kulturen? For mange var denne endringen stor, og avgjørende for tiden fremover.

Musikken, kunsten og politikken ville også bli store medspillere for ungdomskulturen, men også samfunnet. Hvorfor ble det slik?

Utdrag
60-tallet var et av de viktigste tiårene i etterkrigstiden. Etter 50-tallet der alt skulle være bra, så begynte man å skjønne hvor seriøst denne kalde krigen faktisk var.

Mange hadde startet med å prøve på å spre dette budskapet allerede ganske tidlig på 50-tallet, og under Koreakrigen.

Men denne krigen ble ganske lite snakket om, og få visste hvor seriøs den egentlig var. Det var ikke noe stort massemedia som internett der folk kunne få spredd informasjon til befolkningen.

Musikk hadde kun blitt brukt til å fortelle om fiksjonelle historier, kjærlighet eller til å bare være musikk uten noe særlig budskap. Dette var tradisjonen, og mange var redde for å bryte denne.

Ungdomsmusikken skulle også bare handle om alt det gode og morsomme som skjedde, og skulle ikke fokusere på noe negativt.

Men her kom det noen som skulle bli pionærer innenfor en ny sjanger, nemlig amerikansk visesang. En mann ved navnet Pete Seeger ble en av de første artistene innenfor denne sjangeren, der han i 1954 kom med sitt første album.

Dette satte standarden av bruken a kassegitar og vokal. Dette var ikke et særlig politisk album, men var ihvertfall vanlig visesang.

Han ville sakte, men sikkert gå over til å snakke om fler og fler problemer i musikken sin. Dette førte til albumet Broadsides- Songs and ballads.

Dette var et av de første ordentlige albumene som adresserte politiske og kulturelle problemer kommersielt. Det fantes selvfølgelig mange sanger og artister som prøvde seg på politisk musikk, men det slo aldri an.

Seeger brukte sin berømmelse til å spre budskap om krig og fred, som startet en stor bølge av inspirasjon. Mange mennesker, særlig unge, fant denne nye uttrykksmåten til å være sterk og med virkelig mening.