Innledning
I høymiddelalderen kan man si ja til at Norge ble en stat, men ikke så lenge fordi det tapt av politisk selvstendighet.

Stasbegrepet innebærer at et bestemt geografisk område underlagt en sentralmakt med voldsmonopol.

Norge var et høvdingsamfunn, men flere mindre høvdingsamfunn som konkurrerte som makten.

Den første som samlet Norge var Harald Hårfagre son var konge i 850-932 årene, men han samlet bare deler av vest og midt Norge og enda var det ingen landsdekkende lover og skattlegging.

Denne samlingsprosess gikk over flere hundre år men til slutt klarte Harald Hardråde (konge 1047-1066) å samle Norge, men Harald Hardråde døde etter at han falt ved Stamford bro i 1066.

Utdrag
Kristendommen påvirket hele samfunnet. Fordi det var endring i tenkemåte og den nye religionen førte at mange sider av samfunn måtte endres.

Som for eksempel før kristendommen hadde folk regler for hva som rett eller galt, men ble nå at man ansvarlig overfor Gud.

Dette førte til at folk endret på hva som synd eller ikke. Som for eksempel før hadde folk betenkeligheter med å ha seksuell forbindelser utenfor ekteskapet, dette ble etter kristendommen absolutt forbudt.

I tillegg til forestillingen om synd, førte kristendommen også med seg andre endringer i måtte å tenke på. Æresbegrepet i stor grad
hadde vært knyttet til mot og krigervilje.

Med kristendommen ble ære noe som skulle knyttes til Gud og det å være en god kristen. Kristendommen spilt en viktige rolle for at Norge ble samlet.

Det første kristen konge var Håkon den gode i 920-961 årene. Han forsøkte å kristne Norge. Så kom Olav Tryggvason og Olav Haraldsson de har brukt brutale metoder.

Det vil si at folk må følge den nye religionen eller de som nektet ble drept. Men det tok nesten hundre år før Norge offisielt ble kristen i 1024.

Norge ble samlet under en konge på grunn av kristendommen fordi den religion hadde makt som kommer fra kirke til kongen, så utføret det sterk kongen.

Kirkemakt og kongemakt støttet seg til en lære om at verdslige og den åndelige makten sprang ut fra Gud, og at stat og kirke var suverene på hvert sitt område.