«Samfunnsforhold og Statsutvikling i Norge» | Historie Oppgave

Innledning
I høymiddelalderen kan man si ja til at Norge ble en stat, men ikke så lenge fordi det tapt av politisk selvstendighet. Stasbegrepet innebærer at et bestemt geografisk område underlagt en sentralmakt med voldsmonopol.

Norge var et høvdingsamfunn, men flere mindre høvdingsamfunn som konkurrerte som makten. Den første som samlet Norge var Harald Hårfagre son var konge i 850-932 årene, men han samlet bare deler av vest og midt Norge og enda var det ingen landsdekkende lover og skattlegging.

Denne samlingsprosess gikk over flere hundre år men til slutt klarte Harald Hardråde (konge 1047-1066) å samle Norge, men Harald Hardråde døde etter at han falt ved Stamford bro i 1066.

Utdrag
Kristendommen påvirket hele samfunnet. Fordi det var endring i tenkemåte og den nye religionen førte at mange sider av samfunn måtte endres.

Som for eksempel før kristendommen hadde folk regler for hva som rett eller galt, men ble nå at man ansvarlig overfor Gud.

Dette førte til at folk endret på hva som synd eller ikke. Som for eksempel før hadde folk betenkeligheter med å ha seksuell forbindelser utenfor ekteskapet, dette ble etter kristendommen absolutt forbudt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå