Elektrolyse | Oppgave

Innholdsfortegnelse
Hensikt
Bakgrunns teori
Hypotese
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater og observasjoner/konklusjon
Drøfting og feilkilder
Referanser

Utdrag
Hensikt
Hensikten med dette forsøket er å lage en elektrolyse. Her skal Grunnstoffene dannes i nøytral form ved hjelp av elektrisk energi fra en spenningskilde. Disse metallene fremstilles av ioner. (Hva er elektrolyse, u.d.)

Bakgrunns teori
Elektrolyse er en kjemisk reaksjon, som foregår ved at det føres elektrisk strøm gjennom en elektrolytt. For å forstå forsøket bedre er det viktig å vite hva en redoksreaksjon er.

Ordet redoksreaksjon er satt sammen av reduksjon og oksidasjon. Reduksjon skjer i de atomene som tar til seg elektroner, og oksidasjon skjer i de atomene som gir fra seg elektroner.

Dette er hva redoksreaksjoner går ut på, nemlig elektronoverføring. Et eksempel på en redoksreaksjon, kan være å varme opp kobber. Det som vil skje er at kobberet reagerer med oksygenet i lufta.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå