Klorkonsentrasjon i Bassengvann | Kjemi rapport | 6 i karakter

Innholdsfortegnelse
Hensikt 2

Bakgrunnsteori 2

Hypotese 3

Utstyr 3

Metode 4

4.6 HClO i bassengvann 4

4.8 Kloridkonsentrasjon i bassengvann 4

Resultater og observasjoner 5

Konklusjon og feilkilder 7

Bibliografi 8

Utdrag
Hensikten med dette forsøket var å bestemme konsentrasjonen av HClO i bassengvann ved å utføre en titrering av en vannprøve.

I tillegg handler det om å undersøke om vannprøven har det anbefalte innholdet av klor for å forsikre at bassengene har rett mengde.

---

Bassengvann kan inneholde mye bakterier som kommer fra oss mennesker. Derfor er det viktig at stoffer som kan drepe disse bakteriene tilsettes bassengvann, for å hindre eventuell smittespredning.

Klor er vanlig i bassengvann, og virker bakteriedrepende og desinfiserende. I tillegg virker bryter stoffet ned organiske stoffer som alger, og sikrer rent badevann. (DenForm, 2019). Klor kommer i to forskjellige former i basseng; fritt klor og bundet klor.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå