Oppvarming av hornsalt | 6 i karakter

Innholdsfortegnelse
Dato for utførelse: 04.12.2020
Hypotese
Teori
Vi kan skrive den kjemiske reaksjonen slik:
Påvisningsreaksjoner:
Utstyrsliste
Kjemikalier:
Forsøkbeskrivelse
Resultater
a) Beskriv hva du observerte da hornsaltet ble varmet opp.
b) Hvilke gasser har du påvist? Hvordan påviste du dem?
c) Stemte hypotesen?
d) Skriv reaksjonsligningen med tilstandssymboler for det som skjedde da du varmet opp hornsaltet.
Konklusjon

Utdrag
Hensikten med dette forsøket var å tenke fram en mulig reaksjonsligning for oppvarming av stoffet NH4HCO3, utføre påvisningsreaksjoner for å bekrefte eller motbevise hypotesen og å kunne skrive reaksjonsligning med tilstandssymboler til påvisningsreaksjonsresultatet.

---

Formelen NH4HCO3; sier at stoffet er bygd opp av to forskjellige ioner: NH4+ og HCO3- Begge ionene er bygg opp av 5 atomer.

Den første består av ett nitrogenatom og 4 hydrogenatomer, den andre består av ett karbonatom, 3 oksygenatomer og ett hydrogenatom.

Ammoniumhydrogenkarbonat inneholder både kovalente og ioniske bindinger. De ioniske bindingene eksisterer mellom ammoniumkationene og karbonationene, mens de kovalente bindingene eksisterer inne i selve polyatomene (for eksempel N-H-bindingene).

Hornsalt brukes som hevemiddel i baking fordi stoffet ved oppvarming blir omdannet til gasser som får bakverket til å heve seg.

I dette saltet kan begge ionene bli til gass, og siden det ene ionet er en syre og det andre er en base, er ikke hornsalt avhengig av at deigen er sur, selv om stoffet inneholder hydrogenkarbonationer.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå