Global oppvarming | Oppgave

Innledning
I denne oppgaven skal jeg nevne de viktigste årsakene til global oppvarming, og hvilke konsekvenser dette kan få. Videre kommer jeg til å si litt om hvilke ting som kan gjøres for å bremse oppvarmingen, eller eventuelt stoppe den.

Til slutt har jeg tenkt å gi min egen vurdering av filmen before the flood, og hvordan den har påvirket meg i forhold til dette temaet.

Innholdsfortegnelse
Årsaker til global oppvarming
Konsekvenser
Hva kan gjøres?
Egen vurdering
Kilder

Utdrag
Når det kommer til menneskelige kilder, er det snakk om mye større problematikk. Eksempler på dette er ting som sement produksjon, avskoging, og fossilt brensel.

Gjennom produksjonen av 1 tonn sement, regnes det med å bli sluppet ut hele 1 tonn karbon dioksid. Grunnen til at denne produksjonen krever så mye energi- og gir såpass mye utslipp, er rett og slett på grunn av den massive mengden varme som kreves for å bedrive slik produksjon.

Avskoging er kort forklart å fjerne store mengder skog, ofte med et formål om å plante ting som palmeolje, eller soya. Det som gjør dette problematisk er det faktumet at trærne puster inn CO2, og omgjør det til oksygen (fotosyntesen).

Dette vil si at trær – og også andre planter, holder på store mengder karbon dioksid som vil bli sluppet ut i atmosfæren dersom trærne blir fjernet.

Likevel er nok fossilt brensel den aller største synderen innen dette temaet. Fossilt brensel er en energikilde som har blitt dannet over millioner av år, som vil si at det er en ikke-fornybar energikilde.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå