Fakta om islam | Notater | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Fakta om islam
Islams menneskesyn
Islams to hovedretninger
Sunni-islam
Shia-islam
Spesielle kjennetegn for shia-islam
- Hvorfor dreper sunnier og sjiaer hverandre? ULRIX artikkel:

Historisk islam
- De arabiske landene på Muhammeds tid
- En truet samfunnsform
- Religionen før Muhammed:
- Muhammeds første tid
- Åpenbaringene begynner
- Selvbevisstheten vokser
- Forkynnelse og motstand
- Hijra
- Konfrontasjon med jødene
- Krigen mot Mekka
- Muhammeds endelige seier
- Islam ekspanderer
- Hvordan var det mulig?

Islamisk tro og teologi
- Gudsoppfattelsen: Allah som den eneste og allmektige Gud
- Muhammed
- Muslim
- Shari'a
- Jihad
- Den store jihad
- Den lille jihad
- Moskeen
- Dommedag
- Forholdet mellom Gud og mennesket
- Den frie vilje?

Koranen
• Guds eget ord
• Koranen nedskrives
• Koranens oppbygning og stil
• Hadith og sunna

De fem søylene i islam
1. Trosbekjennelsen (Shahada)
2. Bønnen (Salat)
3. Almisse (zakat)
4. Faste (sawn)
5. Pilegrimsreisen (hajj)

Islamsk livsstil
• Fødsel og oppvekst
• Mat og drikke
• Samfunnsideal og kultur
• Ekteskap og skilsmisse
• Det muslimske hjem og kjønnsforhold
• Seksualitet
• Dødsfall og arvebestemmelser

Moderne islam
• Tradisjonalisme
• Modernisme
• Sekularisme
• Fundamentalisme

Fakta om islam
Gudsoppfattelsen i islam
Ulikheter

Utdrag
Fakta om islam
• Islam er den yngste av verdensreligionene. Den oppstod i den Arabiske verden på 600-tallet.

• Muslimer tror på én Gud – den gud som åpenbarte seg for profeten Muhammed. Åpenbaringene er nedskrevet i Koranen og utgjør islams trosgrunnlag.

• Religionen er utbredt i Asia, Afrika og Europa – ca. 1 milliard muslimer. 1/7 av verdens befolkning er muslimer.

• Muslimer hengir seg helt og holdent til den ene Gud (Allah = «guden») – dvs. de dyrker ingen andre og gir seg helt hen til hans vilje.

---

Muhammed var overbevist om at beduinsamfunnets dager var over og at dommedagen stod for døren.

Muhammed så på en eventuell dommedag som en straff fra Gud mot mennesker hvis de ikke omvendte seg og ble muslimer. Dette kan ses i Muhammeds forkynnelse i formuleringen: «Troen på Gud og den siste dag (dommedag)».

Muhammed tviler aldri på eksistensen av gud. Guden er den eneste og er identisk med den jødiske og kristne – delvis fordi økonomisk griskhet og manglende sosialt hensyn vil bli straffet med helvete etter døden.

Dette ble kritisert stort av Quraysh-klanen, Muhammeds egen familie. De latterliggjorde og tvilte på Muhammed.

På den tiden hadde han vanskeligheter med å finne tilhengere, men han ga ikke opp, til tross for at han og hans tilhengere følte seg truet på livet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå