Redegjørelse og sammenligning av den etiske dimensjonen til islam og buddhisme

Innledning
Jeg vil først redegjøre for hver enkelt religion, for deretter å sammenligne, finne ulikheter og likheter.

Alle ulikheter, likheter og nyanser som kommer fram vil skje innenfor den etiske dimensjonen. Jeg vil selvfølgelig også inkludere utledninger og opphav av regler og normer, av henholdsvis skriftlige kilder og gudstro.

Innholdsfortegnelse
Islam:
”De ti bud”:
1. Du skal ikke ha andre guddommer enn meg.
2. Vær grei, ærefull og ydmyk til dine foreldre.
3. Ikke engasjer deg i samvittighetsdrap for frykt av sult.
4. Ikke drep uberettiget:
5. Bry deg om foreldreløse barn.
6. Hold løftene dine.
7. De som stjeler, kvinne eller mann, (skal bli kuttet av hånden)
8. Man skal være åpen og ærlig i ens møter med andre.
9. Ikke begå utroskap.
10. Man skal ikke være arrogant i ens tro og synspunkter:
Veien til moralsk og spirituell perfeksjon
Buddhisme:
Den åttedelte vei:
- Fullkommen forståelse og perspektiv:
- Riktig tankemåte:
- Riktig tale:
- Riktig oppførsel:
- Riktig levebrød:
- Riktig bestrebelse:
- Riktig sindighet:
- Riktig konsentrasjon:
De fem leveregler:
Karma i buddhismen:
De fire edle sannheter:
Sammenligning samt oppsummering:

Utdrag
er beskrevet som ”oppdraget for gud”. De som søker gud må tilfredsstille to krav: deres handlinger må være i tråd med ”den hellige lav” kalt ”al-shar”, og de må forsikre seg om at gud er tilstede i hjertene deres.

Med denne tilstedeværelsen mener al-Ghazali, muslimsk filosof, genuin overgivelse, beundring og underkastelse av gud.

Denne veien til moralsk og spirituell perfeksjon er beskrevet innenfor den mer mystiske eller spirituelle grenen av Islam, sufisme, uten at jeg skal gå dypere inn på forgreiningene av religionen.

Man kunne også ha nevnt sharia i en etisk sammenheng, men dette blir feil ettersom flertallet av muslimer hevder sharia ikke blir fulgt i de aller fleste land.

Sharia er en rekke lover utformet på en annen tid en vår, middelalderen, og har ikke i like stor grad i en praktisk funksjon. Tross utsagn, må man likevel ta hensyn til at f. eks kvinnesynet har i stor grad blitt påvirket av sharia-lover og tanker utviklet for lenge siden. Denne er grunnet islams konservative styringsform.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå