Rituelle dimensjonen & materielle og estetiske | Religion

Innholdsfortegnelse
To eksempler fra den rituelle dimensjonen
To eksempler materielle og estetiske:

Utdrag
Sakramenter: Syv sakramenter: dåp, konfirmasjon, nattverd, presteordinasjon, ekteskap, bot, sykesalving. Gjennom disse handlingene mottar mennesket Guds nåde. Sakramentene formidler Guds nåde. Må utføres av prest for at det skal gjelde/virke.

- Barnedåp
Dåpen ses på som innvielsesrite i kristendommen, og symboliserer renselse fra synd og gjenfødelse til et nytt liv i Kristus (nytt liv betyr her at djevelen mister sin makt over den døpte). «Inngangsbillett» til det evige liv.

- Nattverden
Omtrent 1,198 milliarder av verdens befolkning tilhørte den katolske kirke i 2010. ”Katolsk” betyr allmenn eller universell, og viste til den kristne kirke generelt. Alle som er døpt i Den romersk-katolske kirke anses som katolikker.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå