Innholdsfortegnelse
To eksempler fra den rituelle dimensjonen
To eksempler materielle og estetiske:

Utdrag
Sakramenter: Syv sakramenter: dåp, konfirmasjon, nattverd, presteordinasjon, ekteskap, bot, sykesalving.

Gjennom disse handlingene mottar mennesket Guds nåde. Sakramentene formidler Guds nåde. Må utføres av prest for at det skal gjelde/virke.

- Barnedåp
Dåpen ses på som innvielsesrite i kristendommen, og symboliserer renselse fra synd og gjenfødelse til et nytt liv i Kristus (nytt liv betyr her at djevelen mister sin makt over den døpte). «Inngangsbillett» til det evige liv.

- Nattverden
Omtrent 1,198 milliarder av verdens befolkning tilhørte den katolske kirke i 2010. ”Katolsk” betyr allmenn eller universell, og viste til den kristne kirke generelt.