Betydningen av den rituelle eller estetiske dimensjonen i kristendommen.

Oppgave 3: Vis eksempler på betydningen av den rituelle eller estetiske dimensjonen i kristendommen.
I denne oppgaven velger jeg å gjøre rede for og vise eksempler på betydningen av den rituelle dimensjonen i kristendommen.

Den rituelle dimensjonen utgjør en viktig del av kristnes trospraksis, og bygger på tradisjoner fra tekster i Bibelen.

Først og fremst er feiringen av gudstjeneste et viktig aspekt ved kristendommens rituelle praksis.

En tradisjonell gudstjeneste består vanligvis av to hoveddeler. Disse utgjør ordets gudstjeneste og nattverdens gudstjeneste.

Under ordets gudstjeneste leser man ulike tekster fra både det gamle og det nye testamentet. Videre leses også evangelieteksten og presten fremlegger en preken for de troende.

Under nattverdens gudstjeneste minnes man Jesu siste måltid og de troende får motta nattverden. De kristne tror at Jesus er tilstede i nattverden.

Utdrag
I den katolske kirke videreføres transsubstasjonslæren som går ut på at presten gjennom Den hellige Ånd, forvandler brødet og vinen til Kristi legeme og blod under messefeiringen.

Gjennom denne læren tror man at Kristus på ny ofrer seg for menneskene i hver gudstjeneste/messe. Innenfor denne læren tenker man at brødet og vinen etter den katolske messen for alltid vil være Kristi legeme og blod.

Av den grunn oppbevares katolsk kommunion (eukaristi, nattverd) alltid i et tabernakel eller et annet trygt sted. Andre mer frikirkelige Side 3 av 5 kirkesamfunn anser nattverden som et symbol på Kristi legeme og blod, og tror derimot ikke at Jesus er fysisk eller åndelig tilstede i nattverden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå