Hinduismen og kristendommen | Sammeligning

Innledning
De 5 store verdensreligionene består av to hovedretninger. Den abrahamittiske som består av jødedommen, kristendommen og islam. Den andre retningen har utspring fra India, hinduismen og buddhismen.

Selv om disse religionene er ulike, har de både likheter og ulikheter. For eksempel har kristendommen og hinduismen til dels et felles guddssyn, på samme tid som at de ikke har det.

Kan man da diskutere om hinduismen og kristendommen egentlig er veldig like? Derfor vil jeg legge fokus på guds rolle, etikk og frelse i disse religionene.

Først og fremst er Jesus det sentrale i kristendommen. Han er en del av treenigheten. Som en del av treenigheten, regnes Jesus som Guds sønn. Jesus ses også på som Gud i en menneskelig form. Meiningen hans er å frelse menneskene.

Utdrag
For hinduister derimot er handlingene viktigere enn troen. Dharma er et sentralt begrep i hinduismen, og er lover for “den rette vei”. Det er lover som henviser til hva som er rett eller rett handling.

Dharma er kun én av de tre veiene til frelse. De ulike veiene er; karma yoga (handlingens vei), Jnana yoga (erkjennelsens vei) og Bhakti yoga (hengivelsens vei).

Hinduene har et sirkulært virklightessyn og tror at man blir gjenfødt. Dette kalles reinkarnasjon. På grunn av deres tro på reinkarnasjon er dharma viktig for å få god karma, og oppnå frelse.

I tillegg til reinkarnasjon, tror hinduister på et kastesystem der de blir rangert fra de klasseløse til presteklassen. Dette kastesystemet skjer ikke i praksis, men er mer en måling på hvor nærme du er frelse, også kalt moksha.

Hvor du havner, vil avhenge av karmaen fra ditt forrige liv. Gode gjerninger vil føre til god karma som vil gi et bedre liv ved neste reinkarnasjon, og motsatt med dårlige gjerninger.

Målet er å komme seg ut av samsara som er hinduenes forklaring på hva verden er. Det er oppnådd når de har klart å forene menneskesjelen, atman med verdenssjelen brahman.

Både kristendommen og hinduismen legger vekt på å tro og handlinger for å bli frelst. Forskjellen er at kristne legger mer vekt på tro, mens hinduister har et bredere utvalg av veien til frelse.

Likevel kan den ene veien til frelse, Bhakti Yoga, ligne veldig på Kristensens vei til frelse. De begge må tro på Gud og tilbe, og de begge må kjenne nærhet til guden. Kristne er ikke nødt til å tilbe Gud eller Jesus, men de er nødt til å tro og vise at de tror.

Ved å be til dem, kan de vise det. Hinduer derimot, kan tilbe en gud med kjærlighet for å få et forhold til dem. De begge har dermed fått et forhold til guden, og er nødt til å tro.

Samtidig som at det er veldig likt, så handler kristnes tro på gud om en tillit etter at jesus ofrret seg, mens hinduer må skape den hengivenheten på egen hånd.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå