Hva er religion | Oppgave | 6 i karakter

Innledning
Religion er et fenomen som er veldig vanskelig å definere. Det er alt for mange religioner til at dem kan defineres ut ifra en definisjon. Vår problemstilling til denne oppgave er «hva er religion?»

Det er to måter å se på religionen på, religion ut ifra sin innehold da snakker vi om substansielle religionsdefinisjoner, og religion ut ifra hva den gjør for samfunnet, da snakker vi om funksjonelldefinisjoner.

Begge har sine fordeler og ulemper. Det er derfor mer vanlig å bruke Ninans smart religionsdimensjoner når man snakker om en religion på en religionvitenskaplig måte.

men religion i praksis kan se annerledes ut, de fleste har en religion, men hvordan dem definerer religion kan være forskjellig ut ifra person til person, vi skal derfor spørre forskjellige folk om hva religion betyr for dem.

Utdrag
Det er ganske lenge sider man slutter med å komme med religionsdefnisjoner. Det som er vanligere i dag er å se på de ulike sidene som religionene har fordi religion er så kompleks og fordi den har så mange ulike variasjoner både innad en religion og mellom religioner at det p forsøke å sette alt i ramme/ bokser gir ikke så mye mening.

Vi bruker ulike dimensjoner da prøver man å avgrense de ulike sidene so religion har, gjerne Ninans smart dimensjonsmodell, det menes at en religion må ha alle disse dimensjonene:

Den rituelle (religiøse handlinger), den mystiske dimensjon (myter og fortellinger), den læremessig dimensjon (trosinnhold, religiøse dogmer), den sosiale dimensjon (organisasjon, felleskap)

dem emosjonelle dimensjon (følelser, erfaringer og opplevelser), den materielle dimensjon (bygninger, kunst) og den estiske dimensjon (verdier og normer).

For å vise hvor kompleks en religion er, har vi intervjuet fire tilfeldig personer, og da fått fire ulike perspektiver på hva religion er.

Person nr.1: Kvinne
Hun mener at det er vanskelig å definere religion, men for henne er det en dyp følelse av tilhørighet som ligger dypt inne. Hun føler også at hun tilhører en stor skaper som hun er skapt av og det er han hun kaller for Gud.

Hun sier også et det påvirker henne slikt at det gir henne ansvar for å be. Hun føler at det veldig viktig å uttrykke følelsene og formidle dersom man er glad eller har vanskeligheter. Og det hun slutter med er at dagen hennes er preget av religionen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå