Oppgave 4 i religion og etikk | 5 i karakter

Innledning
Midtøsten er et fødested for mange religioner. Abrahams religioner er en av de største, hvor tilhengerne tror den hebraiske lederen Abraham.

Hans etterkommer har en meningsfull rolle på et åndelig nivå hos mennesker. Kristendom og islam er to av de tre religionene som er Abrahams.

Begge disse religionene har påvirket enormt gjennom historiens gang. Det er mange likheter og forskjeller i deres religiøse tro mellom kristendom og islam.

Det kan se ut som om islam og kristendom kanskje ikke har mange likheter, men hvis du graver dypere inn i det, innser du at i områder som tro, etikk, grunnleggere og ofre viser de alle en sterk kontrast.

Utdrag
Gjennom utsiden ser det ut til at kristendommen og islam ikke har mye inn felles; Imidlertid viser disse to religionene en sterk likhet i grunnleggende.

Monoteister er når en religion tror på en religion, både islam og kristendom følger denne troen. Begge tror på bare gud.

Denne guden blir referert til som «Allah» og «Gud». «Allah» er brukt i muslimske samfunn og «Gud» brukes i kristne samfunn. Muhammad grunnla Islam sa i Koranen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå