Humanisme og Livssynshumanisme | Religion & Etikk Oppgave

Oppgavebeskrivelse
1. Nevn de viktigste betydningene av ordet humanisme.
2. Hva betyr det at humanisme er «samfunnets fellesarv»?
3. Hva er et livssyn? Gi eksempler på ulike typer livssyn.
4. Forklar sentrale symbol i livssynshumanismen.
5. Hvilke verdier står sentralt i livssynshumanismen?
6. Pek på typiske trekk ved menneskesynet til livssynshumanismen.
7. Gjør rede for livssynshumanismens etikk.
8. Hva er de viktigste fellestrekkene og forskjeller mellom livssynshumanisme og religiøs humanisme?
9. Hva er HEF? Hva jobber de med/for?
10. Hvilke seremonier arrangerer HEF? Hva sier dette om behovet for ritualer?
11. Finn ut hva HEF har sagt om kvinner og likestilling.
12. Hvilke holdninger har livssynshumanismen til religionene?

Utdrag
Ordet humanisme kommer fra latin og er bygd opp av ordet menneske (homo). Da ordet humanisme er en bøying av ordet «homo», betyr det humanus som betyr «Menneskelig». Humanisme brukes i hovedsak i to forstandere. Den første er «det faktisk menneskelige» som refererer til mennesket som art, altså homo sapiens.

Den andre måten ordet humanismen blir brukt på er når man snakker om hva menneske bør bære og ikke bare hvordan det faktisk er. Når man bruker Humanismen i denne forstanden, snakker man om hvordan man skal oppføre seg ovenfor andre, eller hvordan man skal være menneskelig og human.

Dette er grunnleggende verdi i et humanistisk livssyn. Ordet humanisme blir også ofte brukt om det ikke-religiøse livssynet livssynshumanismen. Ordet kan også brukes på en mer generell måte, når man snakker om «kristen og humanetisk arv og tradisjon» i forhold til

---

Livssyn er et begrep som blir brukt om hva syn mennesket har på livet og verden. Eksempelvis kan det være troen på om det finnes en høyere makt eller ikke, men det er også hvilken etikk man lever etter.

Livssynet bygges opp av hvordan du ser på tre grunnleggende ting: virkeligheten (din virkelighetsoppfatning), menneskesyn og verdioppfatning. Eksempler på livssyn er kristendom, hinduisme, humanisme, marxisme.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå