Innholdsfortegnelse
1. Hvilken informasjon finner du om sharialoven på nett? Finn minst tre ulike nettsteder som gir informasjon om sharialoven.

2. Skriv opp disse nettstedene

3. Beskriv hvert nettsted: utseende, hva slags type nettsted, hvem er forfattere, hvem er siden for, kilder som nettstedet bruker. Gjør en vurdering av hvilket nettsted som gir deg best informasjon som elev i faget religion & etikk

4. Vurdér informasjonen ut fra et innenfra/utenfra-perspektiv. Hvilket perspektiv dominerer?

5. Kan du nå forklare hva sharialoven er? Gjør en kort redegjørelse. Har dine holdninger til den endret seg etter nettsøket? Begrunn.

Utdrag
Generelt sett dominerer utenfra-perspektiver i norske artikler om sharialovene.

De er gjerne skrevet av norske journalister, som antakelig er enten kristne eller ateister, eller noe liknende.

Dersom vi hadde søkt opp artikler skrevet på arabisk, ville antakelig innenfra-perspektiver dominert, grunnet at islam er mest utbredt blant arabere.

To av kildene mine; henholdsvis nettavisen og aftenposten, er preget av et utenfra-perspektiv, og de er negative til sharialovene.

Bloggen sharia.no, er imidlertid skrevet av en muslim, som gir informasjon sett fra et innenfra-perspektiv.

For å få faktainformasjon til religionstimene, vil jeg si at begge disse perspektivene er nyttige.

Kanskje mest korrekt er den objektive informasjonen som aftenbladet ga, men likevel er både innenfra og utenfra perspektiv nødvendig for å forstå innholdet i religionen, og kanskje viktigst hvorfor noen tror på dette. Hvorfor mange er sterke motstandere av dette etc.

Videre kan kanskje muslimene selv, med et innenfra-perspektiv, gi et mer realistisk bilde om hvordan lovene faktisk praktiseres i muslimske land, og hvordan de oppfattes blant muslimer.

---

Kan du nå forklare hva sharialoven er? Gjør en kort redegjørelse. Har dine holdninger til den endret seg etter nettsøket? Begrunn.

Sharialoven er lover som profeten Muhammed lærte muslimene.

Dette er lover som omfatter så å si alle deler av livet, fra lover om hvordan offentlig økonomi og generelt staten skal styres, til lover om hvordan menneskene individuelt skal leve sine liv.

Blant annet sier lovene at man ikke har lov til å danse, skrive bøker eller male bilder.

Videre skal kvinner holde seg inne i hjemmet sitt, tyver skal få hånden kuttet av, og mennesker som er utro skal steines.

Sett fra mitt kristne/ateistiske ståsted, så er dette relativt ekstreme lover.