Religionkunnskap Innlevering | Religion og etikk

Innledning
Religion er bare en av mange måter å utvikle en personlig livsfølelse og større følelse av personlig handlefrihet. Rudolf Otto definerer religion som «møtet med det hellige» (Heiene et al., 2012, s.14)

Dette er et eksempel på det substansielle. Definisjonene går ut på troen på gud eller guder og det hellige.

Hvorav det hellige er noe adskilt fra det hverdagslige som kjennetegnes av å være noe dyrbart og ukrenkelig som en opplevelse av helhet og livsmening i religionene

En sekulær stat eller at noe som er sekularisert går ut på at religionens innflytelse på enkeltmenneske og på at samfunnet er mindre en før. Når staten ikke har en stats religions eller religionsfrihet.

Norge blir mer og mer sekularisert og sakralisert. Ifølge SSB så er det tre hoved årsaker som fører til denne endringen. (Taule, 2014)

Utdrag
(Hanssen, 2017). Dette er en god grunn til at man kan se at samfunnet vårt er sekularisert. Samfunnet vårt har kommet så langt at alle oss mennesker er likestilte, men når flere lover blir støtet bort i samfunnet, så forsvinner de gamle verdiene som hadde sine røtter i religion, som da kan føre til sekularisering.

Påstandene har både for og mot, men det tydes mest på at samfunnet i Norge er sekularisert. Religionen blir gradvis støtet bort, grunnet til at innholdet i bibelen blir motbevist av naturforskning, og mange av de verdiene religionen gir blir også støtet bort fordi samfunnet blir mer og mer modernisert av oss.

Men samtidig opprettholdes kristne tradisjoner. De fleste velger fremdeles å konfirmeres, døpes og forenes i kirken, men det er sikkert mange som ikke vet at når de døper ungene sine f.eks. at det er Guds frelse de i hovedsak tar imot. De tenker kanskje heller mer på godene som de får ut av det.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå