Bioteknologi anvendt på dyr | Religion og etikk

Innholdsfortegnelse
Bioteknologi anvendt på dyr:
- Eksempel:
Moral og etikk:
- MacIntyre:
Etikk og vitenskap
- Etiske modeller
- Eksempel:
- Eksempel:
- Oppsummering:
- Etikk og følelser
1. Gjør rede for viktige trekk med pliktetikk
2. Gjør rede for minst to kristne symboler i kunsthistorie
3. Gjør rede for de forskjellige måter man kan forstå ordet «humanisme» på og beskriv en eller to av dem
- LIVSSYNSHUMANISMEN
4. Gjør rede for pinsebevegelsen og hva kjennetegner han?
- Pinsebevegelsen i Norge
- Sammendrag
5. hva er hovedforskjellen mellom pliktetikk og konsekvensetikk?
6. hva sier nærhetsetikk om møte med de andre?

Utdrag
Tradisjonelt har etikken dreid seg om menneskenes forhold til hverandre og til Gud. Menneskets forhold til dyr har for øvrig falt utenfor etikernes synskrets, selv i teologisk sammenheng.

I de senere år har flere stilt spørsmål utforende spørsmål om til det moderne dyreforholdet og til vår bruk av dyr til forskning.

Men også de nye gen og bioteknologiske metodene stiller oss ovenfor etiske problemer de blir brukt på dyr.

Dyr blir som regel sett på som lavere moralske vesen, ettersom de ikke har moral eller etikk. Til syvende og sist føler dyrene det vi gjør, og derfor blir det ikke riktig å påføre dem skade.

---

Pliktetikken, som også blir kalt for deontologi er en moralteori. Deontologien benekter at riktig handling utelukkende er bestemt av gode konsekvenser, og at en handling derimot er riktig dersom den er i overensstemmelse med et etisk prinsipp eller en regel.

Slike regler kan i noen tilfeller anse det som riktig å velge en handling som ikke produserer de største gode konsekvensene.

Den pliktetiske eller deontologiske etikken bygger på det grunnprinsipp at det ikke er konsekvensene som avgjør om en handling er rett eller ikke. I den deontologiske etikken får ikke pliktene sitt innhold fra konsekvensene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå