Kan man være kristen og for aktiv dødshjelp? | Religion og etikk oppgave

Innledning
Gjennom tidene har aktiv dødshjelp vært et stort omdiskutert tema i media. Er det etisk riktig å få terminalt syke mennesker til å lide til kroppen gir opp av seg selv mot sin vilje enn å gi dem en verdig og smertefri avslutning på livet?

Ulike verdier kommer i konflikt med hverandre, og det blir vanskelig å bestemme hva som er rett og galt. Med innføringen av kristendommen i Europa ble eutanasi forbudt.

Gjennom Bibelen får vi inntrykk om hva protestanter og katolikker mener om dette temaet. I denne oppgaven skal jeg besvare spørsmålet om aktiv dødshjelp fra et kristent perspektiv og drøfte hvordan de to største retningene innenfor kristendommen tar stilling til dette etiske dilemmaet.

Kan man være kristen og for aktiv dødshjelp?

I dette etiske dilemmaet kommer mange verdier opp mot hverandre. Den grunnleggende verdien å verne om livet står mot verdien å hindre smerte og lidelse.

Aktiv dødshjelp/eutanasi er definert som handlingen der man enten tar livet av en person eller hjelper personen med å begå selvmord, på bakgrunn av personens frivillige forespørsel om hjelp til å dø (Ursin, 2020).

Utdrag
De som er for aktiv dødshjelp fremmer verdier som respekten for selvbestemmelsesretten. Enhver bestemmer over seg selv når det kommer til liv og helse, og man skal derfor ha retten til å velge om man har lyst til å leve eller ikke (Bahus, 2020).

Man skal få lov til å velge seg ut av livet og lidelsen. Ofte snakkes det om retten til en verdig død og at den siste tiden i livet ikke skal være preget av smerter og lidelse.

Ethvert menneske har rett til en verdig død, og frihet er en sentral verdi alle mennesker har rett på. Det argumenteres ofte for personer med sterke smerter og som eventuelt i tillegg har kort levetid igjen, og som selv har et sterkt ønske om å få for eksempel en dødelig injeksjon.

I en slik situasjon kan man tenke seg at det er etisk forsvarlig å oppfylle ønsket.

Den protestantiske kirke argumenterer mot dette ved å si at man uansett må sette en grense for hvem, menneskets selvbestemmelsesrett skal gjelde for. Kriterier som hvor sterke smerter og om man må ha en uhelbredelig sykdom setter uansett en grense for selvbestemmelsen.

Som individer blir vi i tillegg påvirket av kultur og menneskene rundt oss. Dersom kulturen formidler at de som trenger hjelp og ikke har evne til å bidra i samfunnet, ikke lever et «meningsfylt liv», så påvirker det de menneskene og valgene de tar.

De opplever å være en byrde for andre i samfunnet og kan utvikle depresjon, noe som er tilfelle for mange alvorlige syke og døende. Ønsket om å dø blir dermed ikke et selvstendig valg og selvbestemmelsesretten vil fortsatt være begrenset. (eutanasi_betenkning_kirkemotet_1998.pdf, u.å.)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå