Bør aktiv dødshjelp gjøres tillat i Norge? | Analyse

Innledning
I denne oppgaven skal jeg ta for meg om aktiv dødshjelp burde legaliseres i Norge ved hjelp av de etiske modellene. Det første jeg ønsker å gjøre er å klarlegge hva vi legger i begrepet aktiv dødshjelp.

Dødshjelp er å ta livet av en person eller bistå personen med å ta sitt eget liv, selvfølgelig da med pasientens samtykke.

Ingen av disse metodene er lovlig i Norge og kan straffes med fengsel i 8-21 år, dette bygger på straffelovens §275.

Spørsmålet om aktiv dødshjelp burde legaliseres i Norge er et veldig komplekst og etisk utfordrende dilemma å svare på.

Mange opplever utholdelige smerter som vi selv ikke vil kunne kjenne på og derfor vil se dilemmaet fra et utenfra perspektiv. Allikevel er det noen etiske spørsmål vi kan stille oss selv, og kan bruke de etiske modellene til å kanskje komme frem til et svar.

Det mest brukte argumentet for legalisering av aktiv dødshjelp i Norge, er at mennesker skal ikke måtte leve med smerter hele livet, bare fordi noen få personer har bestemt at det ikke er etisk riktig å ta livet av noen.

Utdrag
Når det gjelder sterke psykiske plager vil psykofarmaka bli brukt. Igjen, dette vil ikke helbrede de psykiske plagene individet måtte ha, men er med på få symptomene i kontroll slik at pasienten blir tilgjengelig for annen type behandling og rehabilitering.

Selv om psykiske behandlinger er også svært ressurskrevende med tanke på at pasienter vil trenge psykososiale behandlinger osv. så vil dette også gi muligheten for at pasientene kan bidra til felleskapet igjen. For lettere psykiske plager vil samtaleterapi ha minst like god effekt.


Selv om en handling kan gi nytte for de fleste vil ikke dette si at handlingen i seg selv er rettferdig, og i dette tilfelle går handlingen også imot troen om at alle mennesker er like mye verdt, uansett hvilken situasjon de skulle måtte befinne seg i.

Samtidig kan man kan jo argumentere at vi har retten til å bestemme over eget liv og derfor burde få muligheten til å få dødshjelp. Da er det verdt å nevne at selvmordsforsøk ikke er straffbart i Norge, som dessverre en utvei noen velger å ta.

Det er mange forskjellige måter folk velger å ta livene sine på, noen velger å henge seg selv, ta overdose osv. Mange av måtene kan være smertefulle for både de som velger å ta livet sitt og for de som finner sine kjære på den måten.

Da kan man forså vidt si seg enig i at vedkommende vil oppleve en mer fredfull og «verdig» død, ved hjelp av profesjonelle.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå