Medisinsk bruk av bioteknologi og genteknologi med tanke på etikk

Innledning
Mens bioteknologi er bruken av levende organismer, som vi kan bruke oss av for å lage produkter som er nyttige og nødvendig for oss, er genteknologi de ulike teknikkene som brukes når man analyserer eller endrer arvestoffet til en organisme.

Ved å bruke disse ulike teknologiene, må vi forholde oss til bioteknologiloven, slik at vi ikke misbruker mulighetene vi har som kan være med på å løse utfordringer. I tilknytning til mennesker bruker man bioteknologi for å finne metoder for fremstilling av medisiner, kurere sykdommer, samt forbedre menneskelige egenskaper.

Man bruker det også for å påvise disposisjon av genetisk sykdom eller lidelser. Allikevel er det ikke så enkelt, siden disse mulighetene igjen kan føre til utfordringer som etiske spørsmål.

Utdrag
Genterapi er når friske gener tilføres en pasient, for å se om at det kan redusere sykdom. Gener kan tilføres kroppen ved hjelp av stamceller fra pasienten, som kan endres før de føres tilbake igjen. Det kan også gjøres direkte ved hjelp av virus.

Hva som endelig vil skje etter at genterapi har blitt utført er fortsatt usikkert, siden det fortsatt er i stadiet hvor det blir forsket på. Dette er teknisk vanskelig å utføre, og kan gi risiko for farlige bivirkninger.

Enklere sagt, er det lettere i teorien, men vanskeligere i praksis, noe som er en stor utfordring både medisinsk og etisk. Gjennomføring av genterapi på befruktede egg og foster, samt genterapi som kan medføre genetiske endringer i kjønnsceller, er forbudt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå