Jesu, Gud & Martin Luther | Religion og etikk oppgave

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 1a)
Gjør rede for hovedbudskapet i 1 Mosebok 1-3.

Oppgave 2)
Gjør rede for hovedtrekk ved Jesu forkynnelse om Guds rike.

Oppgave 3)
Hvem var Martin Luther og hvilken betydning fikk han for kirken?

Utdrag
Oppgave 1a)
Gjør rede for hovedbudskapet i 1 Mosebok 1-3.
Svar:

1 Mosebok er den første av fem bøker av Moses. Mange av de vanligste historiene vi kjenner til, kommer fra 1. Mosebok, som blant annet: Skapelsen, Adam og Eva, Abraham som ville ofre Isak og flommen. Dette er noe jeg skal gå dypere inn på i oppgaven.

Første mosebok er historien om begynnelsen, om de aller første menneskene (Adam og Eva) og starten om forholdet mellom gud og mennesket, Noahs ark og Abraham som nevnt over i innledningen.

I bibelen blir vi kjent med at gud skapte verden på seks dager, og hvilte på den sjuende. Bibelen belyser også tydelig at det gud som skapte universet slik vi kjenner den. Mørket og lyset, himmelriket og jorden og ikke minst havet og naturen.

Første Mosebok starter med selve skapelsen «i begynnelsen skapte gud himmelen og jorden. Jorden var øde og trom, mørke lå over dypet, og gud ånds svevde over mannet». (1 Mosebok 1.)

Første kapitel handler dermed om skapelsen, som er det grunnleggende for all type historie. Det er her starten på selve universet...

---

Oppgave 3)
Hvem var Martin Luther og hvilken betydning fikk han for kirken?

Martin Luther betegnes som grunnleggeren av den protestantiske kirke. Hans arbeid og virksomhet er fortsatt relevant.

Martin Luther ble født i Tyskland på 1400 tallet. Det var vanlig på denne tiden at det var foreldrene som valgte hvilken utdanning en skulle ta, og farens ønske var at han skulle bli en jurist og reiste videre for å starte på universitetet.

Etter en stund skjønte Martin Luther at det var religion han ville gå inn på. Luther skulle senere hjem til familien der han plutselig ble fanget i en stygg storm og fryktet at han skulle dø, og da innså han at han ikke hadde fortjent en plass i himmelriket, og dermed bestemte han seg for å skifte for og så bli en teolog.

Dette likte faren selvfølgelig ikke faren. Faren til Luther var ikke så begeistret over at sønnen ville bli en munk, men Luther ga seg ikke og fikk gjøre som han ville. På 1500 tallet besøkte Luther klosteret, hvor han begynte å studere bibelen, og deretter bli utdannet som prest....

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå