Innholdsfortegnelse
Synagoge
Neue synagoge i Berlin(den nye synagogen)
Synagogen i Oslo
Ritualer i synagogen/jødedommen
o Sabbat-gudstjeneste
o Bar mitzvah og bat mitzvah og Bat hajil:
Ba-r’chu et a-do-nai ha-m’vo-rach.
o Bryllup og begravelse:
o nyttår
Omskjæring

Utdrag
o Synagogen er jødenes gudshus. Ordet betyr forsamling.

o Hovedrommet i en synagoge: en ark der torarullene blir oppbevart, en opphøyd leseplattform, og et evig lys til minne om den syvarmede lysestaken i Tempelet i Jerusalem.

o I ortodokse synagoger er det som oftest et fysisk skille mellom mannen og kvinnen, sa de sitter avskilt.

o I synagogen møtes man til bønn, studier og felles gudstjenester.

o Alt foregår på hebraisk

o Synagogens stil er forskjellig, ettersom hvilken tidsepoke de ble bygget i og lokale byggeskikker.

o Man kan kjenne igjen en synagoge på symboler som davidstjernen og den hellige lyststaken.

o Synagogen skal alltid være vendt mot Jerusalem.

o Alle synagoger inneholder dette:

Tora-skap: Et skap der menighetens Tora-ruller oppbevares.
Forheng foran Toraskapet: Dette er ofte utsmykket og av et fint stoff .

Det finnes noen få liturgiske farger i den jødiske tradisjonen: rødt for hverdager og Shabbat, grønt for valfartsfestene Sukkot, Pesach og Shavuot og hvitt for Rosh Hashana og Yom Kippur.

Ner-tamid: Et evigvarende lys som brenner over Toraskapet til minne om Templet

Torah-ruller: Hebraisk, håndskrevne store dobbelt rullede pergamentruller med de fem Mosebøker,(Tora).

En Tora-rull er rikt utsmykket med fløyelsdekke, «sølv-krone» og en «brystplate» av sølv.

Bima: Opphøyet plattform med bord som Tora-rullene legges på når man leser fra dem.

Neue synagoge i Berlin(den nye synagogen)
o Den ble bygget mellom 1859 og 1866, og innviet i 1866.

o Ble bygget som en hovedsynagoge for jødene i Berlin.

o En del av bygningen er restaurert i dag.

o I dag benyttes ikke bygningen som en synagoge.

o Under krystallnatten sto bygningen i flammer, men det ble slukket.

o Noen år senere ble synagogen bombet.

o I 1990 ble kuppelbygningen gjenoppbyget, og i dag er det et museum.

Synagogen i Oslo
o Den ble innviet i 1920. den er også menighetens hovedkontor.

o Menigheten står vendt mot toraskapet, som inneholder torarullene.

o Det er plass til 340 personer.

o I 2006 ble synagogen angrepet med skytevåpen.

o Det er den største synagogen i Norge.

o Arkitekturen kan minne noe om en kirke