Innholdsfortegnelse
Synagoge
Neue synagoge i Berlin(den nye synagogen)
Synagogen i Oslo
Ritualer i synagogen/jødedommen
o Sabbat-gudstjeneste
o Bar mitzvah og bat mitzvah og Bat hajil:
Ba-r’chu et a-do-nai ha-m’vo-rach.
o Bryllup og begravelse:
o nyttår
Omskjæring

Utdrag
o Synagogen er jødenes gudshus. Ordet betyr forsamling.
o Hovedrommet i en synagoge: en ark der torarullene blir oppbevart, en opphøyd leseplattform, og et evig lys til minne om den syvarmede lysestaken i Tempelet i Jerusalem.
o I ortodokse synagoger er det som oftest et fysisk skille mellom mannen og kvinnen, sa de sitter avskilt.
o I synagogen møtes man til bønn, studier og felles gudstjenester.
o Alt foregår på hebraisk
o Synagogens stil er forskjellig, ettersom hvilken tidsepoke de ble bygget i og lokale byggeskikker.
o Man kan kjenne igjen en synagoge på symboler som davidstjernen og den hellige lyststaken.
o Synagogen skal alltid være vendt mot Jerusalem.
o Alle synagoger inneholder dette:

Tora-skap: Et skap der menighetens Tora-ruller oppbevares.
Forheng foran Toraskapet: Dette er ofte utsmykket og av et fint stoff . Det finnes noen få liturgiske farger i den jødiske tradisjonen: rødt for hverdager og Shabbat, grønt for valfartsfestene Sukkot, Pesach og Shavuot og hvitt for Rosh Hashana og Yom Kippur.

Ner-tamid: Et evigvarende lys som brenner over Toraskapet til minne om Templet
Torah-ruller: Hebraisk, håndskrevne store dobbelt rullede pergamentruller med de fem Mosebøker (Tora). En Tora-rull er rikt utsmykket med fløyelsdekke, «sølv-krone» og en «brystplate» av sølv.
Bima: Opphøyet plattform med bord som Tora-rullene legges på når man leser fra dem.