Buddhisme | Oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Buddhisme
- Det sentrale i Buddhismen
- Estetiske og rituelle uttrykk
- Buddhismens hovedretninger
- Syn på kjønn og kjønnsroller
- Kilder

Utdrag
Buddhas lære står sentralt i buddhismen og kan sammenfattes i De fire edle sannhetene og Den åttedelte veien.

De fire edle sannhetene er Buddhas filosofiske analyse av virkeligheten på grunnlag av selvinnsikt og selvstendig tenking, og er en viktig del av buddhismens læremessige dimensjon.

Den åttedelte veien er Buddhas oppskrift for å oppnå nirvana. Nirvana er Buddhismens frelsemål, en tilstand av frihet fra lidelse, gjenfødsel og uvitenhet.

Veien blir delt inn i tre kategorier: innsikt, moral og meditasjon. Den åttedelte veien er sentral i den læremessige og den etiske dimensjonen.

---

Et annet viktig byggverk innen buddhismen er templet. Tempelet er opprinnelig bygget for å oppbevare Buddha-statuer.

I tempelet er det plass for å meditere, tenne lys, be eller legge blomster på alteret. Byggverkets arkitektur er preget av estetiske uttrykk som symboler, fargesammensetninger og kunst.

Tempelet inneholder også kunst i form av instrumenter som brukes i forbindelse med kulten, eller veggmalerier som gjengir episoder fra Buddhas liv.

Bygget finnes i ulike utforminger siden det følger lokal byggeskikk. Buddhister velger å gjennomføre ritualer i tempelet siden det bidrar til å skape en opplevelse av samhold og nærhet til Buddha.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå