Oppgavebeskrivelse
I hvilken grad bidrar mennesket til sin egen frigjøring ifølge buddhismen? Sammenlign dette med frelsesynet i kristendommen.
- Kilder

Innledning
I denne teksten skal det fortelles om i hvilken grad bidrar mennesket til sin egen frigjøring ifølge buddhismen. Det skal sammenlignes likheter og ulikheter med frelsesynet i kristendommen.

For å oppnå frigjøring i buddhismen er det opptil hver enkelt mennesket, fordi det handler om å følge den åttedelte veien for å oppnå nirvana.

Utdrag
Den åttedelte veien har tre hovedpunkter som er visdom, moral og konsentrasjon.

De to første punktene på den åttedelte veien handler om å utvikle visdom.

Det vil si å ha rett syn som betyr å forstå og ha tillit til Buddhas lære.

Å ha rett innstilling betyr å dele kjærlighet og medfølelse til alle levende skapninger.

Man bør altså ikke ha følelse for hat, begjær eller uvitenhet ovenfor noen.

De tre neste punktene i handler om moral, altså å ha rett tale. Det betyr å ikke lyve, sladre eller krenke andre gjenstander gjennom det en sier.

Et annet er å handle rett som vil si om å følge dem fem levereglene hvor en av dem er å ikke drepe en levende skapning.

De tre siste punktene for den åttedelte veien er meditasjon. Dette handler det om å få direkte personlig opplevelse av buddhas lære gjennom meditasjon.

Hensikten med dette er å oppøve oppmerksomhet. Jeg vil si at det er i en enkelt persons egen hånd om å følge den åttedelte veien og de fem reglene for å oppnå frelse.

Slik at de ender syklusen og forsvinner helt fra verden. Sammenlignet med kristendommen, hvor de tror at mennesket er allerede frelst på grunn av gud som har redder dem. . De tror også at de vil ende opp i en ny verden.