Oppgavebeskrivelse
1. Hva betyr ordene islam og muslim?

2. Hva kjennetegner menneskesynet i islam?

3. Hva er trosartiklene i islam? (Hvorfor har de dem?) Beskriv hver av dem kort
Trosartiklene:
1. Troen på Allahs enhet
2. Troen på Allahs engler
3. Troen på Allahs bøker
4. Troen på Allahs profeter
5. Troen på dommens dag
6. Troen på forutbestemmelse
7. Troen på livet etter døden

4. Hva innebærer tanken om Guds enhet?

5. Hva er de 5 søyler? Hvordan kan disse lære oss noe om det å være muslim?

6. Hva er de viktigste kjennetegnene ved fasten under ramadan?

7. Hva er hovedtemaet i Koranen?

8. Hvilken stilling har Isa/Jesus i islam?

9. Hva er Hadith og hvorfor er den viktig?

Sunniislam og Shiaislam.

10. Hva er sufisme?

11. Hva går bildeforbundet ut på?

12. Hva er sharia?

Islamisme og modernisme:

Muhammed:
Muhammeds betydning:

Muhammeds liv:

Arabia på Muhammeds tid:

Muhammeds fødsel og oppvekst:

Det første ekteskapet:

De første åpenbaringene:

Forkynnelse og motstand:

Muhammed som statsmann:

Muhammed erobrer Mekka

De første stedfortrederne:

Utdrag
Slutten av 1800-tallet: mye av det muslimske riket hadde gått til grunne. Det var bare rester igjen av det osmanske riket i Tyrkia.

Muslimer kom frem til at tilbakegangen skyldtes at Islam ikke hadde blitt praktisert på riktig måte.

Løsningen ble å vende tilbake til gamle islamske kilder og praktisere dem. Dette ble kalt reformisme.

Reformismen delte seg i to: Islamisme og Modernisme. Disse hadde ulikt syn på hva det ville si å vende tilbake til Islamske kilder.

Islamister: det dreide seg om Koranens ord og at man derfor skulle reformere samfunnet likt som det samfunnet Muhammed og de første kalifene bygde.

Modernisme: finne frem til Koranens ånd, det vil si de evige prinsippene som lå bak den konkrete organiseringen av samfunnet på Muhammeds tid, men som kunne få andre utslag i samfunnets moderne tid.

De ville ny konstruere det islamske samfunnet med tanke på moderne tid.

Islamismen var utgangspunktet for mange muslimske organisasjoner. (det muslimske brorskapet fra 1928 i Midtøsten og Det islamske partiet fra 1941 i India og senere i Pakistan er de mest kjente)

Det muslimske broderskap: dannet i opposisjon til myndighetene for eksempel i Syria og Egypt.

Har lenge vært forbudt som bevegelse og politisk parti. En av lederne, Sayyid Qutb, satt i egyptisk fengsel i mange år før han ble henrettet i 1966.