Islam og muslim | Religon

Oppgavebeskrivelse
1. Hva betyr ordene islam og muslim?

2. Hva kjennetegner menneskesynet i islam?

3. Hva er trosartiklene i islam? (Hvorfor har de dem?) Beskriv hver av dem kort
Trosartiklene:
1. Troen på Allahs enhet
2. Troen på Allahs engler
3. Troen på Allahs bøker
4. Troen på Allahs profeter
5. Troen på dommens dag
6. Troen på forutbestemmelse
7. Troen på livet etter døden

4. Hva innebærer tanken om Guds enhet?

5. Hva er de 5 søyler? Hvordan kan disse lære oss noe om det å være muslim?

6. Hva er de viktigste kjennetegnene ved fasten under ramadan?

7. Hva er hovedtemaet i Koranen?

8. Hvilken stilling har Isa/Jesus i islam?

9. Hva er Hadith og hvorfor er den viktig?

Sunniislam og Shiaislam.

10. Hva er sufisme?

11. Hva går bildeforbundet ut på?

12. Hva er sharia?

Islamisme og modernisme:

Muhammed:
Muhammeds betydning:

Muhammeds liv:

Arabia på Muhammeds tid:

Muhammeds fødsel og oppvekst:

Det første ekteskapet:

De første åpenbaringene:

Forkynnelse og motstand:

Muhammed som statsmann:

Muhammed erobrer Mekka

De første stedfortrederne:

Utdrag
Slutten av 1800-tallet: mye av det muslimske riket hadde gått til grunne. Det var bare rester igjen av det osmanske riket i Tyrkia. Muslimer kom frem til at tilbakegangen skyldtes at Islam ikke hadde blitt praktisert på riktig måte. Løsningen ble å vende tilbake til gamle islamske kilder og praktisere dem. Dette ble kalt reformisme.

Reformismen delte seg i to: Islamisme og Modernisme. Disse hadde ulikt syn på hva det ville si å vende tilbake til Islamske kilder.
Islamister: det dreide seg om Koranens ord og at man derfor skulle reformere samfunnet likt som det samfunnet Muhammed og de første kalifene bygde.

Modernisme: finne frem til Koranens ånd, det vil si de evige prinsippene som lå bak den konkrete organiseringen av samfunnet på Muhammeds tid, men som kunne få andre utslag i samfunnets moderne tid. De ville ny konstruere det islamske samfunnet med tanke på moderne tid.

Islamismen var utgangspunktet for mange muslimske organisasjoner. (det muslimske brorskapet fra 1928 i Midtøsten og Det islamske partiet fra 1941 i India og senere i Pakistan er de mest kjente)
Det muslimske broderskap: dannet i opposisjon til myndighetene for eksempel i Syria og Egypt.

Har lenge vært forbudt som bevegelse og politisk parti. En av lederne, Sayyid Qutb, satt i egyptisk fengsel i mange år før han ble henrettet i 1966.

I fengselet skrev han boka «Milepæler», som er Islamismen mest omtalte og studerte kampskrift. Her utviklet han er ideologi som sier at under visse omstendigheter kan det forsvares å bruke vold for å styre et muslimsk regime som ikke vil legge den islamske loven til grunn for styret sitt.

Han sammenlignet dette med regimet i mekka som Muhammed kjempet mot. Denne tankegangen har vært motivasjonen for drapet av den Egyptiske president i 1981, og senere for Osama bin Laden.

---

Den arabiske halvøya var et ørkensamfunn, der folk bodde der de kunne. Befolkningen ble organisert i klaner (allianse basert på felles interesser). De styre hver sine områder og rivaliserte mot andre klaner. De levde av daddeldyrking og Kameler som de fraktet varer på til Syria og Irak.

På denne tiden hadde Araberne mange Guder og Mekka var et religiøst sentrum. Alle gudebildene var samlet i Ka’aba. Under høytider var det tabu å føre krig, og det oppsto store marked i den sammenheng. Dette gjorde Mekka til et knutepunkt. Byen var styrt av klanen Quraysh (veldig mektig).

Det var et nært forhold mellom klaner i byen og i ørkenen. For dem som drev karavanetrafikken var det viktig å ha venner i ørkenen. For de i ørkenen var det viktig å ha venner i byen slik at de kunne feire høytider eller handle på marked.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå