Innholdsfortegnelse
Oppgave 1: Sammenlign Muhammeds og Buddhas liv og den betydningen disse to har for sine respektive tilhengere

Oppgave 2: Sammenlign buddhistenes og muslimenes menneskesyn og frelsen

Oppgave 3: Gjør rede for ulike retninger innenfor islam og hvordan de praktiserer og oppfatter religionen

Utdrag
Både Muhammed og Siddharta Gautama var nøkkelfigurene i stiftelsen av buddhismen og Islam. Muhammed ble født omskåret og syndfri, han vokste opp i en fattig klan og ble tidlig foreldreløs.

Buddhas fødsel var mirakuløs, unnfangelse fødsel og ble født som en prins og han vokste opp i et bekymringsløst og luksusfylt liv.

Siddharta Gautama satt under et stort fikentre og prøvde å meditere i flere døgn før han endelig fikk sitt gjennombrudd og lærte hvordan livet kunne være annerledes og bra med de 4 edle sannhetene.

Muhammed brukte all sin ledige tid til å meditere i en hule i fjellet Hira utenfor mekka noe som var uvanlig på den tiden.

Muhammed fikk da en åpenbaring om islam fra Allah gjennom engelen Gabriel.

Vi kan derfor si at begge fikk sin åpenbaring gjennom meditasjon. Det Muhammed og Buddha har til felles er at begge møtte motstand i begynnelsen når de starta med å spre deres åpenbaringer.

Muhammed kanskje litt mer enn Siddharta Gautama. Begge fikk etter hvert en betydelig tilhenger og disse var opptatt av læren og livet av Muhammed og Buddha alt fra hva de sa og gjorde.

Muhammed og Buddha hadde begge samlinger av skrifter hvor de har dialoger, taler, råd fra sine ledere, og tilhengere verdsetter historiene fortalt av deres ledere.

Både Muhammed og Buddha synes det var viktig å videreføre det de hadde erfart og lært gjennom forkynnelse og undervisning.

Buddha ble kalt for en lærer og det var fordi han reiste rundt og lærte bort det han hadde lært.

Noen sier også at Muhammed var en slags lærer, men han ble heller sett på som en leder for muslimene og ble statsmann og overtok landområder.

Forskjellen mellom Buddha og Muhammed er at Buddha ble sett som en lærer, mens Muhammed var den viktigste og siste profeten i islam og han var Allahs sendebud.

Oppgave 2: Sammenlign buddhistenes og muslimenes menneskesyn og frelsen