Kristendom og islam | Religion

Innledning
Denne teksten skal ta for seg kompetansemål innen det å sammenligne religioner, her kristendommen og islam, ved å gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk.

Innen historisk bakgrunn skal det svares på problemstillingen ‘’hvordan ble hovedgrenene innen islam og kristendommen til sammenlignet med hverandre?’’, som skal gjøre rede for religionens geografiske og demografiske utbredelse i tillegg til ulike retninger og sentrale trekk innen disse.

Innen menneskesyn skal teksten ta for seg ‘’Hva er hovedtankene til kristne og muslimer om kvinnelige religiøse ledere, som prester eller imamer, og hvordan er disse forskjellige fra hverandre?’’, hvor noen av religionens sentrale tekster skal tolkes, i tillegg til det å drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller.

Det sistnevnte kompetansemålet skal også besvares til en viss grad ved problemstillingen innen virkelighetsoppfatning, som er ‘’hvordan ser læren innen frelse og dommedag på mennesker utenfor det heteronormative samfunnet, f.eks.

homoseksuelle, innen kristendommen sammenlignet med islam?’’ Den skal da svare på kompetansemålet om religionskritikk ved å undersøke tanker om kontroversielle temaer som kvinnelige ledere og LGBTQ+ generelt, hvor religionskritikere ofte tar for seg religionenes holdninger til dette.

Innholdsfortegnelse
Innledning

Historisk bakgrunn
Hvordan ble hovedgrenene innen islam og kristendommen til?

Menneskesyn
Hva er hovedtankene til katolske kristne og sunnimuslimer om kvinnelige religiøse ledere, som prester eller imamer?

Virkelighetsoppfatning
Hvordan ser læren innen frelse og dommedag på mennesker utenfor det heteronormative samfunnet, f.eks. homoseksuelle?

Avslutning
‘’Hvordan ble hovedgrenene innen islam og kristendommen til sammenlignet med hverandre?’’

Kilder

Utdrag
Til denne problemstillingen kan en se på både samlinger av meninger, som f. eks. forskjellige grener innen religionen, eller enkeltmenneskers meninger, som da ofte er preget av hvilken del av religionen de kommer fra.
Innen islam mener noen grener innen Sunni at kvinner kan lede forsamlinger og bønnetider, så lenge det er en forsamling av bare kvinner.

Dette er fordi to av Muhammed sine koner ledet forsamlinger på lik linje med Muhammed selv, ifølge Yusuf al-Qaradawi, en egyptisk muslimsk leder.

Ifølge newislamicdirections.com har det også vært flere kvinner som har ledet sin husstand i bønn, som dermed også blir akseptert, selv om tolkinger her også er spredt.

Det å lede en bønn er imamens jobb, og selv om det da er forskjellige meninger, ser det ut til at de fleste hovedgruppene er enige i at kvinner ikke kan lede en stor forsamling av menn i bønn. For bare noen få måneder siden brøt en gruppe i Frankrike ut av normen, og to kvinner ledet en blandet forsamling, som regnes som noe banebrytende.

Innen katolsk kristendom er kirkens overhode paven, I all nærmeste historie har paven vært mannlig, selv om det er myter rundt en kvinnelig pave i middelalderen.

Den nåværende paven, Frans (Jorge Mario Begoglio), har selv uttalt at det aldri vil bli tillatt med kvinnelige prester innen katolisismen, ettersom Sankt Pave John Paul II hadde uttalt det i 1994.

Så sent som i oktober i år ble det holdt et vatikanmøte med katolske ledere fra Amazonas- områdene. Her skulle en først og fremst se på truslene mot regnskogen, men også om katolske kvinner skal kunne være religiøse ledere.

Her regnet Elisabetta Povoledo, og flere andre katolske kvinner, med at sjansene var små. På møtet ble det invitert flere kvinner, men ingen av dem hadde en stemme i valget, og det ble fundert på om det sto mellom kvinner som ledere eller at gifte menn kunne bli prester.

Dette har tidligere ikke vært mulig, da katolisismen krever sølibat for prestene sine.

Ettersom det er blitt bestemt at ja, gifte menn kan bli prester i Amazonas-regionen, kan en regne med at lederne stemte nei til kvinnelige prester. Dette har vært frustrerende for flere Amazon-samfunn, da kvinnelige ledere har vært til stede veldig lenge, selv om de ikke har vært registrerte prester. Kvinner har ledet menigheter i Amazonas så lenge katolisismen har vært der.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå