Innholdsfortegnelse
Ortodoks kirkesamfunn
Jehovas vitner
Abort (Jehovas vitne)
Fellestrekk med kristendommen
Homofili
Kjønnsroller

Utdrag
begrepet ortodoks betyr å holde seg til den rette lære, eller rett lovprisning og tilbedelse. den ortodokse kirke mener de har klart å ta vare på gudstjenesteformene og læren etter de første kristne. de mener også at de har tatt vare på den opprinnelige kristendommen.

Et trekk ved den ortodokse kirke er vektleggingen av bilder.

Her blir bilder og ord like viktige. det greske ordet for bilde er ikon, og dette er også navnet på de hellige bildene i ortodoks tradisjon. ikonene æres av de ortodokse kristne, man kysser dem, kneler foran dem, man gjør korsets tegn foran dem, tenner lys og ber.

Ikonene skal formidle den helliges nærvær. Men det er ikke bildet i seg selv som priser, men det bildet avbilder. Videre er den kristne frelser historien viktig for de ortodokse kristne.

Kort oppsummert er det historien om hvordan Gud skapte mennesket i Guds bilde, men så kom det onde, og Gud trer inn som menneske for å frelse menneskene fra de onde.

Et særtrekk ved ortodoks kirkesamfunn er at de ikke har lære om arvesynd, men de understreker at de mener både verden og mennesket trenger frelse.

I motsetning til feks den katolske kirke, har ikke den ortodokse kirke en global organisasjon med et sentrum og et overhode.

Istedenfor er det ortodokse kirkesamfunn selvstendige kirker med egne patriarker og hierarkier, som da er ledere med utgangspunkt i ulike geografiske område.

---

Jehovas vitne ser på abort som en synd ettersom de mener at alle liv er hellig og skapt i Guds bilde.

Ettersom de har en biblisistisk tolkning til Bibelen, tar de utgangspunktet i dette utsagnet når spørsmålet om abort kommer opp.

Likevel har de en viss forståelse for at i enkelte situasjoner er det vanskelig for moren å ta vare på barnet.

Om noen velger å ta abort kan de be om tilgivelse fra Gud. Jehovas vitne legger mye vekt på at så lenge du tror og ber om tilgivelse kan synder bli tilgitt og frelse bli gitt.

Når vi besøkte Rikets sal på Nore Neset, hvor de har møtene sine, gav vi de et dilemma: “hva om man blir gravid utenfor ekteskapet, hva er riktig? Å ta abort eller å føde et barn utenfor ekteskapet?”.