Middelalder | Notater | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
1. Hvordan blir middelalderen delt inn i 3 epoker, og hva karakteriserer de 3 epokene?
2. Hvordan var kirkesystemet i Middelalderen?
3. Hva gjorde kirken?
4. Hvorfor så biskopen i Roma på seg selv som overordnet andre biskoper?
5. Hva førte det faktumet at paven fikk støtte fra kongemakten i det nye Frankerriket, til å få kontroll over et område?
6. Hva var klostervesenet?
7. Fortell om folkevandringstiden og de viktigste konsekvensene av denne perioden:
8. Hvilke tre store riker dominerte middelhavsområdet?
9. Hva mener vi med det Øst-Romerske riket?
- Systemet i Østromerriket:
10. Hvorfor ble det vanskelig for keiserne i det østromerske riket å holde fast på kjerneområdet sitt?
11. Hvordan prøvde man i det østromerske riket å bygge opp en lojal hær?
12. Hva var årsaken til at det oppsto et stort arabisk rike?
13. Hvem var Karl den store? Hva er han kjent for?
14. Fortell om Karl den store?
15. Hvorfor hadde Pipin den lille og paven gjensidig nytte av hverandre?
16. Hva var føydalisme?
- Hva mener vi med føydalisme (føydalsamfunnet)?
17. Hva er en vasall?
18. Hva er en kronvasall?
19. Hvordan hadde kvinnene det i føydalsamfunnet?
20. Hvordan hadde bøndene det i føydalsamfunnet?
21. Hvilken stilling hadde kirken i middelalderen?
22. Hva mener vi med investiturstriden?

Utdrag
Middelalderen blir delt inn i 3 epoker:
• Tidlig middelalder, ca. 500-1000
• Høymiddelalder, ca. 1000-13000
• Senmiddelalder, ca. 1300-1500

Tidlig middelalderen
Tidlig middelalder var en urolig tid i Europa, med folkevandringer, vikingoverfall og innbyrdeskriger.

Høymiddelalderen
Høymiddelalder var en roligere periode. Jordbruksproduksjonen økte, og folketallet steg. Mens det trolig var mellom 25 og 30 millioner mennesker i Europa i begynnelsen av høymiddelalderen, var antallet nærmere 80 millioner ved slutten av perioden.

Handelen tok seg også opp, og byene vokste. Andre sentrale utviklingstrekk var økningen av kirkens makt og en begynnende statsutvikling der kongerikene får et fastere styringsapparat.

---

Det østromerske riket var ett av tre store riker som preget middelhavsområdet i tidlig middelalder.

Det østromerske riket, også kalt Bysants, var styrt av keisere som oppfattet seg som arvtakere til det gamle Romerriket. Keiseren hadde øverste makt både politisk og religiøst.

Det østromerske riket gikk til grunne i 1453, der osmanske styrker erobret Konstantinopel. Med dette gikk siste rest av Det østromerske riket til grunne.

(Osmanene var et tyrkisktalende folk, oppkalt etter stammelederen Osman som grunnla riket og styrte som Osman I).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå