Europeisk middelalder | Det østromerske Riket

Beskrivelse av oppgaver
Spørsmål til middelalderen:
1) Når skjedde folkevandringene som mest og hvorfor ble det skapt en kjede av folkevandringer?
2) Hvorfor tror du middelalderen startet akkurat på 500-tallet og sluttet på 1500- tallet?
3) Hva er føydalisme?

Utdrag
Det var god økonomi i riket til tross for alt press. Godseierne ville ikke at bøndene skulle være i hæren fordi de ville ha de som arbeidskraft. De prøvde å ta kontroll over jorden som var gitt til bøndene. I 1054 oppstod det en splittelse i religionen, mellom paven i Roma og patriarken i Konstantinopel.

Splittelsen skjedde fordi det var uenigheter om treenigheten. Man var uenig om den hellige ånd skulle gå ut fra faderen, eller både sønnen og faderen. Denne splittelsen skapte den romersk-katolske kirke som stod for at ånden skulle regnes for både sønnen og faderen og den gresk-ortodokse kirke som stod for at det bare skulle være faderen.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter