Europeisk middelalder | Det østromerske Riket

Oppgavebeskrivelse
Spørsmål til middelalderen:
1) Når skjedde folkevandringene som mest og hvorfor ble det skapt en kjede av folkevandringer?
2) Hvorfor tror du middelalderen startet akkurat på 500-tallet og sluttet på 1500- tallet?
3) Hva er føydalisme?

Utdrag
Det var god økonomi i riket til tross for alt press. Godseierne ville ikke at bøndene skulle være i hæren fordi de ville ha de som arbeidskraft. De prøvde å ta kontroll over jorden som var gitt til bøndene. I 1054 oppstod det en splittelse i religionen, mellom paven i Roma og patriarken i Konstantinopel.

Splittelsen skjedde fordi det var uenigheter om treenigheten. Man var uenig om den hellige ånd skulle gå ut fra faderen, eller både sønnen og faderen. Denne splittelsen skapte den romersk-katolske kirke som stod for at ånden skulle regnes for både sønnen og faderen og den gresk-ortodokse kirke som stod for at det bare skulle være faderen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå