Historie muntlig notater | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Drøft årsakene til den industrielle revolusjonen og pek på årsaker til hvorfor Storbritannia var først

Først kan vi se på hva landet måtte ha for å få en industriell revolusjon. Hva var forutsetningene?

Hva var drivkreftene?
- Hvorfor kom ikke industrialiseringen andre steder før eller på samme tidspunkt som i Storbritannia?

Gjør rede for de politiske og økonomiske konsekvensene av den industrielle revolusjonen i Storbritannia

Gjør rede for og diskuter perioden vi omtaler som imperialismen og si noe om årsak og virkning av denne perioden
- Det var flere forutsetninger for imperialismen:
- Drivkreftene for imperialismen:
- Som en hovedårsak da til imperialismen har vi da en industriell revolusjon. Den skapte teknologien, som gjorde det mulig å ta kontroll over fjerne strøk, den skapte behovet for råvarer og den var med på å skape overlegenhetstankene europeerne brukte for å konkurrere mot hverandre.

Gjør rede for, samt diskuter, sammenhengene mellom kolonikappløpet og utbruddet av 1 verdenskrig.
- Årsakene til første verdenskrig var altså:
- Men hvem var da egentlig ansvarlige for at balkankonflikten utviklet seg til en verdenskrig?

1917 regnes som vendepunktet i 1 verdenskrig, gjør rede for året og diskuter konsekvensen året fikk for forholdet mellom Russland, USA og resten av de krigførende partene.

Fredsoppgjøret etter 1 verdenskrig blir omtalt som Versaillesfreden. Gjør rede for og drøft motivene og virkningene av fredsoppgjøret (avgrenset til året 1924) for de involverte partene.
- Hvorfor og hvordan endte egentlig første verdenskrig?
• USA ble med på entetemaktens side.
• Russland forsvant for å utkjempe sin egen borgerkrig (1917)
• Tyskland holdt på å kollapse av sult og kirgstretthet på hjemmefronten, USA

Utdrag
Først kan det være lurt at jeg forklarer enkle begreper som jeg kommer til å bruke når jeg snakker: Industri betyr å produsere mange varer, gjerne ved hjelp av maskiner og fabrikker. Revolusjon betyr en stor endring som skjer over kort tid.

Så en industriell revolusjon er en veldig stor endring som skjedde over kort tid, hvor man fikk masse ny teknologi, nye maskiner og flere fabrikker så man kunne produsere mye flere varer

Den industrielle revolusjonen begynte i Storbritannia i år rundt 1750 og etter hvert spredde industrien seg til land som i vest Europa, sentral Europa og i USA.

Landene som ble industrialisert opplevde en voldsom økning i velstand og produksjon. Hvorfor var det akkurat i Storbritannia det slo gjennom? For det første lå alle forutsetningene til rette og det kom sterke drivkrefter til som presset industrialiseringen igjennom.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå