Muntlig eksamen biologi | Formering

Oppgavebeskrivelse
Fortell om oppbyggingen og formeringen til bakterier og virus prokaryote organismer oppsto først på jorda, og de formerte seg sannsynligvis bare
ukjønnet. ved todeling.

Innholdsfortegnelse
Bakterier
oppbygging
Formering
Virus
Oppbygging
Formering

Fortell hovedtrekk i formeringen av planter, dyr og mennesket, sett i sammenheng med livet på jorda
Hvilke formeringsmetoder som finnes i vann og på land
ukjønnet formering:
Kjønnet formering:
Dyr med ulike formeringsmåter:
Dyr med kjønnet formering:
Planter formering
Planter i forhold til utviklingen på jorda
Forsøk

Kjønnet og ukjønnet er overgangen, lite og mye genetisk variasjon
- Forklare hva biologisk mangfold omfatter og drøfte spørsmål rundt ansvaret for å ta vare på biologisk mangfold lokalt og globalt
- Gi eksempler på variasjon innenfor og mellom populasjoner av samme art, og forklare hva denne variasjonen har å si
- Hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjon i habitat og nisjer i økosystemene

Utdrag
Over alt på jorden finnes det livsformer som er tilpasset sitt levested. Biologisk mangfold er et samlebegrep for all variasjon i liv på jorda. Biologisk mangfold kan forklares som variasjonen av liv på tre forskjellige nivåer. Genetisk mangfold, mangfold av arter og mangfold av levesteder.

Det går en rød tråd gjennom alt liv, og mange gener er like og har de samme funksjonene i alt levende.

Når en art dør ut, forsvinner et genetisk program som det har tatt millioner av år og utvikle. Genetisk variasjon er viktig. Det gjør for eksempel at en populasjon blir bedre rustet til å tilpasse seg endringer i miljøet.

For en populasjon som er tilpasset et spesielt miljø kan en variasjon derimot ødelegge. Det er trusler mot det biologiske mangfoldet. For eksempel at naturområder blir gjort om til byggeplasser eller at det blir sluppet ut miljøskadelige gasser.

Det er viktig at arten kan utvikle seg. I dag er det mest kjønnet formering, som er med på å skape genetisk variasjon. Ukjønnet formering gjør derimot ikke dette. Hadde det ikke vært for kjønnet formering hadde vi ikke hatt de artene vi har i dag.

Det er viktig å bevare det biologiske mangfoldet. Det har en egenverdi, altså det har utviklet seg gjennom millioner av år. Så man har etisk og moralsk plikt til å bevare det for kommende generasjoner.

Det biologiske mangfoldet skaper også alle de funksjonelle økosystemene vi kjenner. Mangfoldet er en forutsetning for menneskenes trivsel og velvære. Alt vi trenger for å leve, henter vi fra naturen. Planter som skaffer oss mat og medisiner, materialer til klær, møbler og bygninger stammer fra viltvoksende arter i naturen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå