Definisjonsark om formering | Naturfag | Analyse

Innholdsfortegnelse
Kjønnet - Forklaring formering
Enkjønnet
Tokjønnet (hermafrod itt)
Indre befruktning
Ytre befruktning
Yngelpleie

Ukjønnet formering
Todeling: encellete kan dele seg i to
Fragmentering: flercellete dyr deler seg i to eller flere individer
Partenogenese: jomfrufødsel, egg utvikler seg til et nytt individ uten befruktning
Knoppskyting: ut av kroppen på dyret vokser det en miniutgave – en knopp

Generasjonsveksling
Haploid
Diploid
Zygote
Kjønnet formering
Ukjønnet formering
Kloning

Utdrag
Generasjonsveksling: Når en art veksler mellom en ukjønnet og en kjønnet formeringsmetode gjennom generasjonene, sier vi at arten har generasjonsveksling. Noen av artene som har generasjonsveksling, veksler mellom kjønnet og ukjønnet formering avhengig av hvordan de abiotiske faktorene i omgivelsene rundt den endres.

De fleste dyr som har en ukjønnet formeringsmåte, kan også ha en kjønnet formering, altså en generasjonsveksling.

Hvilken formeringsmetode de bruker, kan variere gjennom året eler hvis miljøfaktorene endres. Det er også vanligere med ukjønnete formeringsmetoder i polare områder.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå