Innledning
Genmodifisering av mat er en veldig diskutert sak over hele hele verden.

Genmodifisering er forskning som dreier seg om å lage nye, bedre produkter med hjelp av gener fra mikroorganismer, planter eller dyr.

Men hvorfor genmodifiserer vi mat, og hva er konsekvensene? I denne teksten skal jeg ta for meg argumenter for og imot genmodifisering av mat, med bruk av varierende kilder.

Utdrag
Genmodifisert mat kan også være farlig. Plantene som er genmodifiserte for å tåle et bestemt ugrasmiddel kan ha stor spredningsevne.

Gjennom krysning med andre slektninger, kan den evnen spres, og det blir vanskeligheter med ugrashåndteringen.

Det vil tvinge bønden til å bruke flere økologisk skadelige kjemikalier. Dette vil også påvirke forbrukeren, som kommer til å få flere uønskede kjemikalier i maten.