Hva er naturvitenskap | Naturfag

Innledning
Naturvitenskap er et felles begrep for empiriske, altså databaserte, vitenskaper hvor man søker og sorterer kunnskap om naturen.

I naturvitenskapen søker man og forklarer hendelser som for eksempel hvordan jorden ble til (ikke levende), og sammenhenger som for eksempel hvordan livet oppsto (levende.)

Innholdsfortegnelse
Hva er vitenskapelig metode?
Begrepsoversikt
Kilder:

Utdrag
Vi tester gjerne hypotesene våre med mange ulike forsøk og metoder. Andre kan gjenta tidligere forsøk, og prøve å få samme resultater.

Mens andre igjen kan endre litt på betingelsene, for å få bekreftet andre sider av forsøket. Etter som kunnskapen vokser, vil man kanskje også endre litt på hypotesene, som igjen kan bygge nye lag av forståelse og kunnskap.

Og til slutt ender man enten opp med en hypotese som er tilstrekkelig bekreftet til å danne et teorigrunnlag. Eller at hypotesen falsifiseres og blir forkastet.

Observasjon i en vitenskapelig sammenheng er å registrere og kvantifisere (telle) data. Som f.eks. når vi satt ved Figgjoelva og telte fisk.

Man kan også registrere kvalitative (beskrivende) data ved observasjon. Dette er mer beskrivende egenskaper ved et objekt som ikke alltid er like lett å tallfeste. En kvalitativ beskrivelse da vi telte fisk kunne f.eks. vært en beskrivelse av værforholdene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå