Innholdsfortegnelse
Kunne gi en grundig forklaring på drivhuseffekten med utgangspunkt i stråling og absorpsjon (hva skjer fra kortbølget stråling fra sola til langbølget stråling ut fra jorda)

Kunne gi en grundig forklaring på hvilke miljøkonsekvenser økt drivhuseffekt gir og hvilke tiltak vi kan iverksette for å motvirke den menneskeskapte drivhuseffekten.

Utdrag
Når det kommer stråler gjennom atmosfæren blir det en drivhuseffekt. I atmosfæren er det forskjellige gasser. De vanligste er CO2, metan og vanndamp.

Atmosfæren funker slik at strålene kan komme inn, og at den blir der.

Så atmosfæren holder altså på varmen. Hadde man ikke hatt atmosfæren hadde det vært umulig å bo på jorden.

Mesteparten av energien fra sola når jorden som synlig lys, altså kortbølget strålig. Nesten halvparten blir reflektert tilbake.

Det som kommer gjennom fortsetter til jordoverflaten og hjelper til med å varme opp hav og land.

Jorden sender også ut varmestrålinger, og de er langbølget. En del av disse absorberes av vanndamp, skyer og noen gasser i atmosfæren som sender den ut igjen i ulike retninger.

Når det blir sendt ut like mye energi, som man mottar fra sola er det en energibalanse.

Når det går fra kortbølget til langbølget eksisterer atomene fordi de får tilført energi (kortbølget solstråling), når de emitterer vil elektronene hoppe tilbake, siden det er fast stoff i bakken og sende ut langbølget stråling.

Energien blir brukt opp, og det som kunne nådd jorden er tomt.

Gassene i atmosfæren øker ved at vi bruker mye kull, olje og gass. Det er det vi må stoppe med.