Suksesjon Oppgave | Naturfag

Innledning
Naturen endrer seg etter vær og vind, folk og dyr. Vegetasjon kommer og går og tilpasser seg situasjonene den står i.

Det jeg skal forklare er hvordan det skjer. Altså suksesjon, så uten å babel for mye om ditt og datt så hopper vi rett i det.

Innholdsfortegnelse
Innledning 3
Økosystem 3
Suksesjon 4
Konsekvenser 6
Oppsumering 7
Kilder 8

Utdrag
Et økosystem er natur med organismer tilpasset et bestemt område. Organismene i økosystemet påvirker hverandre slik at de får til å vokse og utvikle seg.

Eksempler på ulike økosystemer er skog, fjell, myrer og innsjøer. Dette er «hoved betegnelsene» som vi kan dele inn enda mer detaljert som for eksempel skog kan deles inn i Løvskog og barskog.

---

Fasene i suksesjon:
Pionerfasen- Er starten på en suksesjon. Den starter som regel med lavarter. De tar opp næringen sin fra regnvann og overlever på stein, berg og ren mineraljord.

Etter hvert får mann et jordsmonn som gir muligheten til at andre planter kan vokse, som fører til at dyr også begynner å etablere seg.

Når det er sekundær suksesjon det er snakk om finnes det allerede et jordsmonn, som oftest med røtter og frø og vi finner også dyr og mikroorganismer.

Konsolideringsfasen-:
Har det største artsmangfoldet. Pionerartene begynner å bli overkjørt, men de er fortsatt til stedet, men de konkurransedyktige artene med mindre næringskrav står sterkest.

Det at det er variert planteliv gir oss et miljø som tiltrekker seg et stort mangfold av dyrearter, som for eksempel hjort, elg og rådyr da dette er veldig bra beiteområde for dem.

Klimaksfasen-:
Er det endelige stadiet i suksesjonen. De «sterkeste» artene har overlevd og det er ikke like stort mangfold som i konsolideringsfasen, men det er blitt et stabilt økosystem.

I Norge er klimaksfasene preget av økosystemer med barskog.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå