Innholdsfortegnelse
Bakterieangrep
Virusangrep
Vaksiner
Serum
Allergi

Utdrag
B-lymfocytten registrerer bakterien med dens antigener, og binder seg da fast til den.

Så presenterer den det fremmede antigenet for en T-hjelpecelle, som da skiller ut cytokiner, som påvirker B-lymfocytter til å dele seg til datterceller som modnes til plasma- og hukommelsesceller.

Plasmacellene er antistoff-produserende celler som produserer antistoff som frigjøres i blodet og fester seg på tilsvarende antigener på mikroorganismer.

Antistoffet fungerer som «lim» mellom mikroorganismer, slik at de klumper seg og blir enklere for fagocytter å spise samlet seinere.

Etter at mikroorganismene er ferdig bekjempet, så vil de antistoff-produserende plasmacellene dø. Men noen få B-hukommelsesceller vil være igjen.

De «husker oppskriften», slik at de er klare til å dele seg og lage antistoff om kroppen skulle bli utsatt for den samme sykdommen igjen, slik at vi rekker å bekjempe den kanskje før den i det hele tatt rekker å lage en sykdom.

Vi sier at vi har blitt immune, og vi kan enten være immune for livet, eller for perioder om gangen.