Drivhuseffekten & Nordlys | Naturfag Oppgave

Innledning
Nordlys, eller “aurora bolearis”. Nordlys kan observeres i nordlige deler av verden (norge, nord canada, Grønland, Alaska og Arktis). I sør, rundt antarktis, kan man også se dette lyset. Der er det kalt sørlys, eller “aurora australis”.

Utdrag
For å forklare hvordan nordlys oppstår, må man innom flere ledd, og det begynner med oppbygningen til atomer.

Atomer er bygget opp med elektronskall som fylles eller ikke fylles opp avhengig av hvor mange protoner atomet har i kjernen. I det innerste skallet er det plass til to elektroner, og om et atom har to protoner i kjernen (helium) vil det også ha to elektron i det innerste skallet og atomet vil da være nøytralt siden det har like mange protoner som elektroner.

Et slikt atom vil ha vanskeligere for å reagere med andre atomer, pga det allerede har fylt opp sitt ytterste skall. Derimot om vi hadde hatt Litium som har 3 protoner i kjernen kan det lett gi fra seg et elektron og på den måten få sitt ytterste skall fylt det vil da være positivt ladet. Altså: atomer som har få eller mange elektroner i ytterste skall vil lettere reagere med andre atom.

Siden atomer har flere elektronskall kan elektroner hoppe til skal som ligger lengre ute (eksitere). Dette krever energi. Denne energien kan komme fra kollisjon med andre partikler i fart eller kraftige bevegelser og støt. Når elektronene hopper tilbake til et skall lengre inne vil de gi fra seg energi i form av fotoner.

Fotoner er en pakke med bølgeenergi, det blir sendt ut i form av elektromagnetisk stråling (EM-stråling). Energimengden i fotonene som atomet sender ut bestemmer hvilken bølgelengde EM-strålingen fra atomet har.

Dette gir oss et emisjonsspekter som er unikt hvert grunnstoff. Et emisjonsspekter er de fargene man ser fra et spesifikt grunnstoff. Det er på en måte DNA-et til et grunnstoff ettersom man kan finne ut hva grunnstoff det er snakk om ved å studere bølgelengdene altså emisjonsspekteret.

Sollys består av alle regnbuens farge (ROGGBIF) i et sammenhengende spekter. Når solen skinner gjennom gasser, absorberes deler av dette lyset. Vi kan se at noen bølgelengdeområder blir svakere i et absorpsjonsspekter.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå