Fjellrevens økosystem | Naturfag

Utdrag
På dette bildet ser vi det omfattende næringsnettet til fjellreven. Her er alle biotiske og abiotiske faktorer inkludert samt alle produsentene, forbrukerne og nedbryterne i systemet. Jeg skal i denne teksten forklare dette nærmere og beskrive samspillet mellom de ulike delene av fjellrevens økosystem.

På dette bildet har vi en næringskjede bestående av både produsenter, forbrukere og nedbrytere. Produsentene er de som produserer sin egen næring ved hjelp av sollys og fotosyntese. I dette tilfellet kan det være planteplankton i den lille innsjøen eller planter på bakken.

Disse produsentene kan være starten på en eller flere lange næringskjeder med opptil flere forbrukere.

Forbrukerne er de som får næring/spiser produsentene. En 1.forbruker, som da er de som direkte spiser planteplanktonet kan være fisken i innsjøen. Fisken blir igjen spist av en kvinand som da er en 2.forbruker. 3. Forbrukeren i denne næringskjeden kan være fjellreven som får sin næring av kvinand bestanden.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter