Innholdsfortegnelse
På hvilken side sto Danmark-Norge i napoleonskrigene, og hvilken følger fikk de?
Hvem ønsket selvstyre i Norge før 1814, og hvem ønsket selvstendighet?
Hvilket rolle spilte Kristian Fredrik i Norge?

Utdrag
 Da Napoleon tok makten i Frankrike og ble keiser, var det mange kriger som brøt ut. Napoleonskrigene varte fra 1803-1815 og involverte hele Europa.
 Det var vanskelig å holde seg utenfor.
 Danmark-Norge måtte ofte forholde seg til hva stormaktene gjorde.
 Danmark-Norge hadde en stor flåte som begge stormaktene ville ha tak i.
 Danmark-Norge klarte å holde seg nøytrale og utenfor krigen til 1807
 Britene hadde to altenativer for Danmark-Norge
 Enten måtte bli med i krigen på britenes sin side eller utlevere flåten.
 Fredrik svarte ikke og det førte til at britene angrep København.
 Byen overga seg, og britene tok med seg hele flåten.
 Dette ble kalt flåteranet.
 Angrepet tvang Danmark-Norge til å velge side, og de valgte Frankrike.
 Danmark-Norge måtte delta i fastlandssperringen, som ga skader i Norge.