Historieprøve kap 10 + 11 | Oppgave

Oppgavebeskrivelse
1. Hva var det som la grunnlaget for den industrielle revolusjonen i Storbritannia. Hvorfor skjedde det akkurat her.
2. Hvordan spredte den industrielle revolusjonen seg til land som Tyskland og USA.
3. Hvorfor førte den første og etter hvert den andre industrielle revolusjonen til så store samfunnsendringer?
4. Hvordan foregikk den industrielle revolusjonen i Norge.

Utdrag
Det var en rekke faktorer som gjorde at den industrielle revolusjonen startet i Storbritannia. En av de viktigste faktorene var stor tilgang på viktige naturressurser som kull og jernmalm.

På midten av 1700-tallet begynte det å bli mangel på trekull, noe som gjorde at britene måtte hente ut kull fra gruver. Etter hvert som det gikk tomt for kull i overflaten, måtte de grave dypere ned i jorden.

Problemet med å grave ned i bakken var at store mengder grunnvann strømmet ned i gruvene og de var avhengige av å få pumpet ut vannet for å hente ut kullet.

Dette tok unødvendig mye tid og var lite effektivt. Etter hvert fant man metoder for å effektivisere dette. James Watt fant opp en maskin som var langt mer effektiv enn tidligere dampmaskiner, som først ble brukt til å pumpe ut grunnvannet i gruvene.

Etter hvert oppdaget man at hjulet som drives rundt i dampmaskinen kunne brukes til å drive andre maskiner.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå