Kald krig | Historieprøve

Utdrag
Mye av årsaken til at den kalde krigen startet går på de politiske forholdene. Sovjet ønsket en kommunistisk verden der de skulle ha kontroll. USA ønsket en kapitalistisk verden med fri økonomi. Disse ideologiene er det motsatte av hverandre og skapte derfor konflikt.

Både USA og Sovjet ønsket å være verdens stormakt. Da Sovjet etter andre verdenskrig starter med kommunistisk maktovertakelse i Øst-Europa, blir USA redde for at det skal oppstå en dominoeffekt, og at resten av Europa og verden skal bli kommunistisk.

USA går derfor i 1947 ut med nye retningslinjer innenfor utenrikspolitikken, kalt Trumandoktrinen. Den går ut på at USA skal forsvare frie land som er truet av kommunismen. Samme år går også USA ut med Marshallplanen. Dette har med de økonomiske forholdene å gjøre.

USA tilba økonomisk hjelp til Europa for å hjelpe til med gjenreisingen etter krigen. Det lå selvfølgelig en baktanke bak dette, som er motarbeid mot Sovjet. Om det er elendighet og dårlige kår er det lettere for Sovjet å utbre kommunismen.

Så landene som tok i mot hjelpen kunne klare seg selv økonomiske, og kom ut av den verste nøden etter krigen. I tillegg ble de landene som tok i mot hjelpen, sett på som positive til USA og vesten. USA trengte også markeder for å handle og bygge opp sin egne økonomi.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå