Innholdsfortegnelse
Hundreårskrigen
Sterkere statsmakt i England og Frankrike

Utdrag
Utgangspunktet for det som i ettertid er kjent som hundreårskrigen, var at den engelske kongen, Edvard 3., også var lensherre i et fransk område og hadde en mor av fransk kongeslekt. Da han kastet seg inn i kampen om å bli fransk konge, kom han naturligvis i konflikt med andre som også ønsket dette.

Krigen gikk særlig hardt utover befolkningen på den franske landsbygda, ettersom det var her mesteparten av kamphandlingene foregikk. Der hvor troppene rykket fram, ble avlinger og husdyr beslaglagt eller brent.

Mens pesten hadde utryddet mennesker, ble også hus, veier, broer og matvarelagre ødelagt under krigen. Krigen endte i 1453 med at England måtte nøye seg med et lite område rundt Calais i det nordvestlige Frankrike.