Innholdsfortegnelse
Årsakene som ligger til grunn i palestinia-israel konflikten er hovedsakelig det faktum at etter den ande verdenskrig hvor over 6 millioner jøder måtte bøte med livet gikk det opp for stormaktene at jødene måtte få sitt eget land.

Da Storbritania allerede trakk seg ut av Palestinia hjalp til å få dem til å innse at det kunne være et land for dem og dermed ble Israel opprettet.

Dette kunne ikke de arabiske landene ha noe av så de sendte seksarmeer for å drive israel på sjøen og drepe alle jødene. Da israelittene kjempet for sinn overlevelse klarte de å mobilisere fullt og slo tilslutt ut araberne.

Plutselig var det kommet en panarabisk identitet i det å hate Israel. Araberlandene og Israel har siden kommet i flere kamper, hovedsakliog seksdagers krigen i 1967 og yom kippurkrigen i 1972.

Utdrag
Det er flere årsaker til krig, men i bunn og grunn så er det egentlig bare makt/ rettigheter.

Land går ikke til krig lenger på måfå da disse årsakene ikke lenger virker gode nok til å starte en krig.

De vanligste årsakene til å starte kriger er religion, landområder, merkantilisme og proteksjonisme.

Borgerkriger er mer populært i denne tidsalder da kontakt mellom byer og meningsfeller er enklere å oppnå spesielt hvis regime over deg trykker en bestemt folkegruppe/ er et diktatur.

Effekten av at kommunikasjon over hundrevis av kilometer har blitt enklere er det at misnøye og planer om å stoppe det som skaper misnøyen sprer seg kjappere. Dette var veldig tydelig under den arabiske vår.

Nå i den moderne verden er det ikke like vanlig med kriger direkte som før, dette er ikke bare på grunn av en ting men er er effekt av mange grunnproblemer moderne krigføring fører med seg.

Det første grunnproblemer er det at ekstremt mange dør og det at den vestlige verden validerer enkeltmennesket liv og individets rett så mye at de ikke lenger tør å bare sende tusenvis av menn gjennom den kjøttkverna krig er.

Ser man for eksempel på 18 hundretallet så var kriger mellom stormakter ikke spesielt skjelne som ved napoleonskrigene og Krimkrigen.

Tapstallene svar store men ikke så store at det var umulig å fikse det, Men på starten av 1860 tallet og fram til ca 1890 ble det store framskritt innen våpenteknologi som gjorde det umulig å føre krig som tidligere.