Historieprøve | Forberedelser | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Vikingtiden
- Periodeinnledning
- Kilder
- Rollo av Normadie
- Høvdingmakt og bondesamfunn
- Vennebergrepet
- Fra høvdingdømmer til rikssamling
- Hvorfor rikssamlingen?
- Kristendommen – Olav Tryggvason
- Kristendommen – Olav Haraldsson
- Slaget på Stiklestad
- Slutten av vikingtiden – Harald Hardråde

Norsk middelalder
- Lovgivning
- Nye ordninger som styrer stat og kirke
- Borgerkrigstid
- Håkon Håkonsson
- Magnus Lagabøte
- Sentrum og periferi

Svartedauden
- Historisk definisjon av svartedauden
- Hva er svartedauden?
- Årsaker til spredning
- Pesten til Europa
- Pesten til Norge
- Pest før og etter

Utdrag
Første del av tidlig middelalder (800-1130) kalles vanligvis vikingtiden. Vi sier at vikingtiden startet i år 793 fordi det er fra dette året vi har den første skiftelig kilden til et vikingangrep, angrepet på et kloster i det nordøstlige England.

Denne hendelsen er beskrevet i Den angelsakiske krøniken, en samling av skrifter som forteller om viktige hendelser i England fra romertiden frem til 1154.

Det betyr dermed ikke at det første vikingangrepet fant sted i år 793, det har trolig vært en rekke vikingtokter østover før de vender vestover til de britiske øyer.

Etter overfallet på Lindisfarne fulgte en rekke overfall mot klostre, kirker, byer og landsbyer; alle dokumentert. Slaget ved Stamford Bridge i 1066 regnes ofte som det siste vikingtoktet.

---

Olav Haraldsson hadde i likhet med Tryggvason latt seg døpe i utlandet, og kom tilbake i år 1015 for å fortsette kristningen av landet etter å ha sikret støtte i flere lokale ting.

Han gikk like hardhendt til verks som forgjengeren. Kristendommen ble eneste tillatte religion, og alle som motsatte seg den nye læren, ble straffet hardt.

Kongen sørget for bygging av kirker, og han utnevnte biskoper. Hovedprinsippene i den nye troen ble smalet i en ny kristenrett, vedtatt på et møte mellom biskopene og kongenes menn på Moster.

På denne måten knyttet kongen den nye kirkeorganisasjonen nært seg, og de gamle høvdingene mistet mye av makten de hadde hatt over religionen.

Haraldsson utnevnte også lendmenn, menn som sverger troskap til kongen mot inntekter fra kongsgårdene. De skulle hjelpe til å styre landet og måtte stille militært ved behov.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå