Oppgavebeskrivelse
På hvilken side sto Danmark-Norge i napoleonskrigene, og hvilken følger fikk de?
Hvem ønsket selvstyre i Norge før 1814, og hvem ønsket selvstendighet
Hvilken rolle spilte Kristian Fredrik i Norge?
Hvilke prinsipper bygde grunnloven på, hva slags statsstyre og hvor mange fikk stememrett?
Hva innebar Mossekonvensjonen og novembergrunnloven?
Hvorfor økte folketallet kraftig på 1800-tallet
Hvordan ble næringer som fiske, trelast og sjøfart modernisert?
Hvilke konsekvenser fikk industrialiseringen for mennesker og samfunn?
Hva menes med hamskifet på landsbygda
Hvorfor utvandret mange nordmenn til Amerika?

Utdrag
Da Napoleon tok makten i Frankrike og ble keiser, var det mange kriger som brøt ut. Napoleonskrigene varte fra 1803-1815 og involverte hele Europa. Det var vanskelig å holde seg utenfor. Danmark-Norge måtte ofte forholde seg til hva stormaktene gjorde.

Danskene kontrollerte den viktige inngangen til Østersjøen. Danmark-Norge hadde dessuten en stor flåte som begge stormaktene ville ha tak i. Danmark-Norge hadde også konflikter med Sverige.

Danmark-Norge klarte å holde seg nøytrale og utenfor krigen til 1807. Men i 1807 sendte britene en flåte inn i Kattegat. Den hadde et krav at de enten måtte bli med i krigen på britenes side eller utlevere flåten. Fredrik svarte ikke og det førte til at britene angrep København.

Byen overga seg, og britene tok med seg hele flåten. Dette ble kalt flåteranet.
Angrepet tvang Danmark-Norge til å velge side, og de valgte Frankrike.

Alliansen gikk ut på at Oldenborgerstaten måtte erklære Sverige til krig dersom Frankrike gjorde det samme. Danmark-Norge måtte også delta i fastlandssperringen, som ga skader i Norge. Etter krigsutbruddet krysset britiske skip den norske kysten og angrep norsk skipsfart og brøt forbindelsen mellom Danmark og Norge.

Det ble en krig mellom Sverige og Danmark-Norge i 1808, fordi Sverige ville alliere seg med Storbritannia. Ingen av statene ønsket en slik konflikt, men de var tvunget til dette. Selv om Norge hadde forsyningsvansker var grensekrigen en delvis suksess for de norske styrkene.

Konflikten dabbet av utover 1808, i desember ble det inngått våpenhvile og året etter fredsavtale. om følge av sjøkrigen ble Norge blokkert av britiske skip og all eksport stanset.

Resultatet ble til at sult og nød oppstod over alt i Norge. 1808-1809, ble Finland som lå under Sverige erobret av russiske styrker. Dette gjorde at flere ble misfornøyde med Kong Gustav 4. Adolf. Etter kort tid ble han avsatt etter en gruppe offiserer gjorde statskupp.

Broren Karl 13. Ble utnevnt til ny svensk konge, men han var gammel, senil og barnløs. Og det var viktig å få skaffet ny tronearving.
I 1809, etter skjult kontakt med norske separatister, blant annet Jarlsberg, valgte den svenske Riksdagen stattholderen i Norge, Kristian August til tronearving.
Tanken bak dette var at det skulle føre til en nordisk union...

---

Kristian Fredrik fikk i slutten av januar beskjed om fredsavtalen i Kiel. Kongen befalte ham å overlevere Norge til svenskekongens representanter. Dette nektet han å gjøre, og arbeidet i stedet systematisk for å sette i gang et opprør i Norge.

Han begynte med å forberede den norske hæren på krig med Sverige, samtidig som han satte i gang en effektiv propaganda. I februar reiste han landveien fra Christiania til Trondheim og tilbake.

Folk strømmet til for å høre på kronprinsen, som stadig stoppet og holdt taler der han ba folk om å slutte opp om kampen om Kieltraktaten. Mange mente fortsatt at den beste løsningen for Norge var en forening med Sverige. Grev Wedel Jarlsberg var den naturlige lederen for dem.