Innledning
Jeg har valgt å holde en muntlig appell om eldreomsorgen i norsk politikk, fordi det er en aktuell sak i dagens samfunn.

Utdrag
«SV-lederen om Aftenpostens sak om eldreomsorg: - Et kraftig varsko til politikerne».

Dette er en sak som fremmer dagens diskusjon om eldreomsorgen i norsk politikk. Saken dreier seg om å «kjøpe seg opp i standarden» i eldreomsorgen.

For det første, så er det for få helsefagarbeidere sammenlignet med brukere på sykehjemmet.

Derfor blir det ofte hektiske dager for helsefagarbeidere, noe jeg har merket selv via observasjoner på praksis.

Som en mulig løsning for de eldre, har det blitt gitt en mulighet hvor de kan betale ut av egne lommer, for å bli vasket oftere, få ekstra pleie og omsorg, og rett og slett en bedre standard enn enkelte andre på sykehjemmet.